Благодарственные после причастия

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Аудиозапись молитв

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Чтец:

Благодарственная моли́тва, 1-я

(заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого:

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста:

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я:

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Благодарственные молитвы по Святом Причащении на русском языке

Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!

Молитва благодарственная, первая.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но сподобил приобщиться Твоих Святынь. Благодарю Тебя, что Ты сподобил меня, недостойного, причаститься пречистых небесных Даров Твоих. Но, Владыка-Человеколюбче, умерший за нас и воскресший и даровавший нам эти страшные животворящие Тайны в благодеяние и освящение душ и тел наших, сделай чтобы они были и мне в исцеление души и тела, в отражение всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир моих душевных сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в просветление разума, в соблюдение заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и в приобретение Царства Твоего; чтобы, будучи сохраняем ими в чистоте пред Тобою, я всегда поминал милость Твою и жил уже не для себя, а для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, исшедши из здешней жизни в надежде на жизнь Вечную, я приду в место вечного покоя, где не умолкают голоса торжествующих и где бесконечна радость взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты — истинная цель стремления и неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает всё творение во веки. Аминь.

Молитва вторая, св. Василия Великаго.

Владыка, Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира! Благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение пречистых и животворящих Твоих Таин. И вот я молю Тебя, милостивый и Человеколюбец: сохрани меня под защитою Твоею в тени крыльев Твоих, и дай мне с чистою совестью до последнего моего вздоха достойно причащаться Святынь Твоих в оставление грехов и жизнь вечную. Ибо Ты — Хлеб Жизни, Источник освящения, Податель благ. И Тебе мы воссылаем славу, с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва третья, св. Симеона Метафраста.

Господи, добровольно давший мне в пищу плоть Твою, Ты — огонь, сжигающий недостойных! Не сожги же меня, Создатель мой! Но пройди в члены тела моего, во все составы, во внутренности, в сердце, и попали терние всех грехов моих. Душу очисти, мысли освяти, укрепи меня в моей деятельности, просвети мои чувства, всего меня пропитай страхом пред Тобою. Всегда защищай, охраняй, береги меня, от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай, устрояй меня; украшай, вразумляй и просвещай меня. Сделай меня Твоим храмом единого Духа и уже не жилищем греха, чтобы после принятия Причащения всякий злодей, всякая страсть бежали от меня, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя я представляю Тебе всех святых, начальников бесплотных Сил, Предтечу Твоего, премудрых Апостолов и, сверх их — Твою непорочную, пречистую Матерь. Их молитвы, милосердый Христе мой, прими и сделай раба Твоего сыном света. Ибо Ты, Милостивый, — Един есть освящение и осияние душ наших. И Тебе, как подобает Богу и Владыке, мы все славу воссылаем каждый день.

Молитва четвертая.

Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и драгоценная Кровь Твоя во оставление грехов: и да будет мне причащение это в радость, здравие и веселие. В страшное же и второе пришествие Твоё сподобь меня грешного, стать во славе Твоей, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых.

Молитва пятая, ко Пресвятой Богородице.

Пресвятая Владычице Богородице, свет помраченной души моей, надежда, защита, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, причаститься пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего. Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Родившая Источник бессмертия, оживи меня, умерщвленного грехом. Милосердного Бога милосердная Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях, возвращение к благим помыслам рассудка моего, в случаях его увлечения. И сподобь меня до последнего моего вздоха, не подвергаясь осуждению, принимать святыню пречистых Таин в исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы я воспевал и прославлял Тебя все дни жизни моей, так как Ты Благословенна и прославлена во веки. Аминь.

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

И читаются тропари святому, по чьему чину совершалась литургия. 1 вариант, если совершалась литургия святого Иоанна Златоуста, читается тропарь святому Иоанну:

Из уст твоих воссиявшая благодать, как светоч огненный, просветила вселенную. Не сокровище сребролюбия приобрела она для мира, но показала нам высоту твоего смиренномудрия. Отче Иоанне Златоусте, уча нас своими писаниями, моли Слово — Христа Бога о спасении наших душ.

Кондак

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благочестивый, блаженнейший Иоанне Златоусте, ты принял с небес божественную благодать и учишь своими устами всех поклоняться в Троице Единому Богу. По достоинству восхваляем тебя, ибо ты — руководитель, изъясняющий божественное.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Надёжная защита христиан, неизменная Ходатаица пред Творцом, не презри молитвенных голосов грешников, но поспеши, Милостивая, на помощь нам, с верою восклицающим Тебе: «Поторопись на заступление и поспеши на молитву, Богородице, всегда защищая почитающих Тебя».

2 вариант, если совершалась литургия святого Василия Великого, читается тропарь святому Василию:

Голос твой наполнил всю землю, принявшую слово твоё, которым ты достойно научил основам божественной веры, разъяснил природу всего существующего, упорядочил человеческие нравы. Царственный священник, отче преподобне, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты явился непоколебимым основанием Церкви, наделяя всех людей неотъемлемым сокровищем и запечатлевая его твоим учением, явленный с небес преподобный Василий!

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Надёжная защита христиан, неизменная ходатаица пред Творцом, не презри молитвенных голосов грешников, но поспеши, Милостивая, на помощь нам, с верою восклицающим Тебе: поторопись на заступление и поспеши на молитву, Богородице, всегда защищая почитающих Тебя.

3 вариант, если совершалась литургия Преждеосвящённых Даров, читается тропарь святому Григорию Двоеслову:

Благодать божественную свыше получив, славный Григорий, от Бога, и Его силою укрепляемый, шествовать путём Евангельским ты возжелал, — потому, всеблаженный, награду за труды ты принял от Христа, — Его моли да спасёт души наши.

Кондак

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Подражателем Начальника пастырей Христа явился ты, отче Григорий, сонмы иноков во двор небесный направляя, потому и научил ты овец Христовых заповедям Его. Ныне же с ними ликуешь и радуешься во обителях небесных.

И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Надёжная защита христиан, неизменная ходатаица пред Творцом, не презри молитвенных голосов грешников, но поспеши, Милостивая, на помощь нам, с верою восклицающим Тебе: поторопись на заступление и поспеши на молитву, Богородице, всегда защищая почитающих Тебя.

После чего окончание благодарственных молитв:

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Мы величаем Тебя как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога-Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы.

После Причащения Тела и Крови Господа да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

Благодарственные молитвы Господу и Богородице

Благодарность – это важное качество, которым должен обладать человек. Благодаря ему, можно избавиться от негативного груза, скверных мыслей, и начать радоваться тому, что мы имеем. Слова благодарности нужно выражать не только окружающим, а и Господу, посредством молитв. О том, какие бывают благодарственные молитвы Богу, и когда их нужно читать, я расскажу в этой статье.

Когда нужно возносить молитвы?

Благодарность за что-либо в первую очередь несёт огромную пользу тому, кто её выражает. Он делится своими светлыми чувствами, и получает взамен ещё больше позитива. Кроме того, слова благодарности делают человека добрее и сильнее духовно. Чаще всего молитвы возносят к Иисусу Христу и Богородице, которые даже после смерти помогают людям. Они указывают верный путь, помогают справиться с трудностями, и оберегают семьи.

Узнайте что вас ждет сегодня — Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака

Православные молитвы обладают огромной силой – с их помощью можно справиться с недугом, разрешить неурядицы, избавиться от печали и т.д. К сожалению, большинство верующих людей относятся к высшим силам потребительски, т.к. обращаются к ним в трудные минуты, а после получения желаемого забывают их об этом благодарить. Кроме того, мало кто задумывается о том, что он имеет в данный момент, а ведь многое из этого доступно благодаря высшим силам, которые всегда были рядом.

Благодарственные молитвы Богу следует возносить не только в трудные минуты, а и в других ситуациях, например:

  • Утром после пробуждения. К сожалению, мало кто осознаёт, что этим утром ему посчастливилось проснуться, а кому-то нет.
  • Выйдя на улицу, и идя по своим делам. Не каждый человек может сделать столь простую вещь, как прогулка.
  • При встрече и разговоре со своими родственниками. У кого-то и вовсе может не оказаться близких людей, и они страдают в полном одиночестве.
  • Обнимая, целуя или желая сладких снов своим детям. Не всем дано познать родительского счастья.
  • Садясь за обеденный стол. У кого-то может не быть даже кусочка хлеба.

Труднее всего возносить слова благодарности за трудности и неприятности, с которыми иногда приходиться сталкиваться. А ведь эти ситуации даются нам не просто так, а чтобы мы в конечном итоге стали сильнее, и в другой раз смогли справиться с более сложными проблемами, и не опустили при этом руки.

Молитвы на каждый день

Ежедневно после пробуждения или получения радостных известий, перед приёмом пищи, уходом на работу или принятием важного решения следует произносить благодарственные молитвы Господу и Богородице. Обращаясь к Богу, чаще всего читают «Отче наш», т.к. эта молитва универсальна, и подойдёт для любой ситуации. Чтобы получить помощь или поддержку от Всевышнего, нужно произнести следующие слова:

Ежедневная молитва к Богородице звучит следующим образом:

После вознесения благодарности к Иисусу или Богородице, обязательно нужно обратиться к своему Ангелу Хранителю с такими словами:

Самые сильные благодарственные молитвы

Чтобы не только поблагодарить Господа, но и попросить об исцелении своей души, нужно прочесть такую молитву:

Её можно читать не только в церкви, а и дома, желательно перед иконой с зажжённой свечой.

Другую сильную благодарственную молитву Господу нужно выучить наизусть, и произнести в храме перед ликом Иисуса Христа. При этом обязательно нужно поставить свечу.

Когда просят о помощи в семье или личной жизни, обычно обращаются к Пресвятой Богородице. В благодарность за её помощь нужно не забывать возносить следующие слова:

Лучше всего читать молитву в церкви перед ликом святой, но также это можно сделать дома перед иконой, с зажжённой свечой или лампадкой.

Правила и рекомендации прочтения молитв

Молитвы, прочитанные в стенах храма, обретают особую силу и эффективность, поэтому рекомендуется возносить благодарственные слова именно там. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, тогда можно создать дома наиболее благоприятные условия. Для этого нужна икона святого, к которому возносят молитвенные слова, и церковная свеча.

Во время молитвы важно сконцентрироваться на словах и своём посыле, поэтому лучше это делать наедине, чтобы никто не мешал. Если захотелось обратиться к Богу в то время, когда вы находитесь вне дома, и нет возможности уединиться, рекомендуется занять удобное положение, сконцентрироваться на образе святого, и прочесть текст про себя или шёпотом.

Господь всегда должен быть в вашем сердце, поэтому стоит благодарить его за всё каждый день, вне зависимости от того, обращались ли вы сегодня к нему с просьбой или нет. Лучше всего молиться утром после пробуждения, и вечером перед сном. Для православного человека этот ритуал должен стать обязательной частью его повседневной жизни, ведь так проявляется истинная вера.

Итоги

  • Молитва – это самая малость, которую может сделать человек в благодарность за помощь высших сил.
  • Благодарственные молитвы к Господу и Богородице следует произносить не только после получения желаемого, а и в любое другое время.
  • Ежедневные молитвы должны стать обязательным ритуалом для каждого верующего человека, если он желает выразить искреннюю любовь и благодарность к Господу.

Исповедь и причастие (причащение) — важнейшие таинства христианской церкви. Завершаются они чтением благодарственных молитв по Святом Причащении. Их чтение является итоговым шагом, который символизирует завершение таинства Причастия. Однако стоит знать, что слова благодарности Господу можно произносить не только после исполнения какой-то просьбы, но и за каждый прожитый день на этой земле.

При этом стоит понимать, что даже если в жизни случаются какие-то неудачи, они посланы, чтобы сделать человека сильнее. Поэтому нельзя роптать на судьбу, но важно благодарить за каждое событие жизни.

Особенности чтения

Причащение восходит в Тайной вечере, которая предшествовала казни Христа. На этой встрече Спасителя со своими учениками было сказано им о необходимости, используя хлеб и вино, как тело и кровь Христа, причаститься (соединиться) с ним духовно и следовать его заповедям.

Благодарственные молитвы после причастия обычно читает батюшка в храме, наполняя каждое слово искренностью и горячей верой. Звучат они на церковнославянском языке, но дома их можно читать и на русском языке для лучшего понимания.

Чтение молитв благодарности после причастия наполняет душу радостью и покоем и позволяет поблагодарить Всевышнего за всю оказанную помощь. Иногда их провозглашение переносится в домашние условия. Это можно делать, главное — никто не должен мешать их прочтению. Читать молитвы дома нужно перед образом Господа нашего в определенной последовательности.

Чем обоснована очередность чтения?

Чтение молитв в определенной последовательности не является случайным. Такое построение процедуры произнесения благодарственных молитв позволяет очиститься от грехов, а также позволяет четко и правильно сформулировать свою благодарность Высшим силам.

Благода́рственный моле́бен — молебен-благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божием.
Каждый христианин должен не только просить у Бога дома и в храме потребных ему для души и тела благ, но и благодарить Его за оказанные благодеяния также и келейно, и в церкви. Священнослужители должны постоянно напоминать об этом своей пастве.

Евангелии повествуется о случае исцеления Иисусом десяти прокаженных, из которых только один вернулся, чтобы поблагодарить Его; за что был оправдан, а те – осуждены. Чтобы и нам не оказаться в числе укоряемых Богом, Церковь предлагает последовать примеру десятого прокаженного через участие в благодарственных молебнах. Это краткие службы, совершаемые от лица всего общества верующих или в частном порядке от каждого из них за любое Божие благодеяние.

Как заказать благодарственный молебен?
Порядок подачи требы (требования) на благодарственный молебен общий для всех молебнов.
Нужно прийти в храм и отдать свой заказ в виде записки свечнице (работнице, продающей в церковной лавке книги и служебные принадлежности), заплатив некоторую сумму-пожертвование. Хорошо еще будет при этом специально купить свечу, которую зажечь перед образом Спасителя непосредственно перед молебном.
Записку вы можете написать заранее дома на обычной бумаге размером в четверть листа формата А4 или в половину тетрадного. А можете сделать это прямо в храме. Сейчас практически во всех из них в специально отведенном для этого месте имеются типографские чистые бланки на всякую потребу и целый арсенал авторучек (но на всякий случай имейте еще одну при себе). Если по какой-либо причине вы не можете написать записку самостоятельно, попросите сделать это за вас ту же свечницу или любого из прихожан.
В заглавии напишите «Молебен благодарственный». Если на готовом бланке уже есть слово «молебен», просто подпишите под ним «благодарственный». В отличие от других молебнов он адресуется только Господу Иисусу Христу.
Ниже перечислите в родительном падеже имена тех, от кого приносится благодарность: (от) Ольги, Ирины, Николая и т. д. (предлог писать не надо). Это могут быть как несколько, так и один человек, главное, чтобы благодарность каждого из них была осознанной. Имена указываются, данные при Крещении, например Светлану нужно писать как Фотинью, и пишутся столбцом: одна строчка – одно имя.
Если в списке присутствуют духовные лица (монахи, священники), их принято писать первыми и с указанием сана, можно в сокращенном виде. Вместо «священник» пишется «иерей», например: иер. Алексия, диак. Евгения, архиеп. Амвросия, иером. Нектария и так далее.
Допускается, но не является обязательным, добавление к именам мирских «статусов»: отр. (отрок), бол. (болящий), непразд. (непраздная, беременная), забл. (заблудший), воин (солдат). А вот популярная приписка р. Б. (раб Божий), что и так очевидно, является лишней, её писать вовсе не надо.
Ни в коем случае нельзя указывать клички животных! К сожалению, встречается и такое.
За что можно заказывать благодарственный молебен?
За всё, непротиворечащее христианским заповедям. Но в записке причину благодарности подробно расписывать не надо.

Что самое главное в благодарственном молебне?
Осознанность, добровольность и личное присутствие благодарящих на молебне. Вспомните: исцеленный прокаженный сам пришел и припал к ногам Спасителя, а не надеялся, что кого-то сделает это за него. Однако, например, прикованный к постели человек может попросить кого-либо заказать благодарственный молебен в церкви заочно от его имени или в крайнем случае пригласить священника на дом за отдельную плату.
Не опаздывайте. Обычно благодарственные молебны совершаются после утренней службы (литургии). Но так как в разных храмах порядок служения может отличаться, то, подавая записку в лавке, уточните время проведения молебна.
Не стойте на службе безучастными «подсвечниками» – это же ваше обращение к Богу! – вслушивайтесь в слова молитв, вникайте в смысл, мысленно проговаривайте их вместе со священником. Если церковно-славянский язык для вас совсем непривычен, потрудитесь предварительно ознакомиться с ходом и текстом молебна. Сейчас это сделать вполне возможно, обратившись за помощью хотя бы к Интернету.
Будьте готовы к тому, что благодарственные молитвы будут прочитаны вместе с остальными (просительными, водосвятными и так далее), так как в храмах обычно служится общий молебен, объединяющий в себе все, заказанные в этот день. Однако переживать не стоит: «качество» молитвы от этого не пострадает.

Кто может заказать благодарственный молебен?

Так что заказать благодарственный молебен может любой человек, ощутивший в себе такую потребность.