Канон благодарственный Пресвятой Богородице

Канон благодарственный ко Пресвятой Богородице, глас 4.

Поемый в субботу Акафиста во святых обителех Святыя Горы Афон

Начало канонов общее.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 8:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, / в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: / приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя, / Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак, / ужаса́юся зва́ти Тебе́: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Яко беззако́ния моя́ аз зна́ю и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вая пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не оты́ми от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся све́тло торжеству́я, и воспо́ю ра́дуяся Тоя́ чудеса́.

Избра́ла еси́, Чи́стая, наро́д и ца́рский Град, я́ко Цари́ца пра́вити и ца́рствовати над ним, да от поги́бели храни́ши ва́рвар вы́шший и чту́щий вели́чие Твое́.

Оле неизче́тных Твои́х о достоя́нии Твое́м, Всесвята́я, чуде́с, ка́ко невреди́ма, непотопля́ема соблюла́ еси́ его́, я́ко в пучи́не ва́рварскими окруже́на ветра́ми проти́вными.

Да пое́т Тебе́, Влады́чице, Дави́д, боже́ственный праоте́ц Твой: Ра́дованнаго гла́са послу́шай, Дщи, приклони́х ухо к наро́ду Твоему́, на вся́кое ле́то пою́щему благода́рственная.

Слава: Стрясла́ еси́, Влады́чице, и возмути́ла еси́ мо́ре, и в коне́ц потопи́ла еси́ корабли́, Христа́ ненави́дящия, ски́фскую поги́бель, я́коже Ага́ри : наро́д же спасе́нный пое́т чудеса́.

И ныне: Па́жить многовре́менную, творя́щим напа́сти на град Твой, Де́во, возрази́ла еси́, лю́тым от Ага́ри, истреби́в во́инство их и в коне́ц потопи́в к до́му бежа́щих.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, лик себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́ в Боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Се язы́ком в зло́бе су́щим во́ды возшуме́ша, Чи́стая, Гра́ду Твоему́ в поги́бель кре́постию их: но я́ве си́лою Твое́ю при а́де разсе́яшася.

Лю́ди избра́нны, Де́во, язы́к свят Тебе́ я́ве и боже́ственное свяще́ние, ца́рствие избра́нное: Царьгра́д даде́ Твой Сын в достоя́ние.

Слава: Равноста́тное движе́ние пе́рсы со ски́фами подъе́мше в се́рдце свое́м я́ко ветр и бу́ря, Чи́стая, ко Гра́ду Твоему́ припадо́ша: но я́ко прах их разве́яла еси́.

И ныне: Изцеле́ сокруше́ние, Де́во, Твоея́ дще́ре, и муче́ние чужды́й и ху́лник ско́ро претерпе́: коня́ бо низве́ргла еси́ и вса́дника пра́ведно.

Седален, глас 1-й

Вели́кий во́ин невеще́ственных А́нгелов, во град Назаре́т предста́в, Царя́ возвеща́ет Твоего́, Чи́стая, и веко́в Го́спода: ра́дуйся, глаго́ля Тебе́, благослове́нная Мари́е, непостижи́мая и несказа́нная Глубино́, челове́ков воззва́ние.

Песнь 4

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́ Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Днесь пресла́вная ви́де, Чи́стая, Град, нача́льник градо́в, Тебе́ Де́ве воево́дствующей на враги́ на вся́кой су́ше, я́ко то́лща земли́ проседо́шася.

Ко́е Ти воздая́ние, Ма́ти Бо́жия, ны́не и́мамы возда́ти досто́йно, неключи́мии раби́, о всех и́миже нас облагоде́тельствовала еси́, те́мже от души́ Тя почита́ем.

Ага́ри исча́дия, и́мже прилага́ется Град служа́щий ни́жнему уде́лу, Влады́чице, приступи́вше я́ко вихрь к свобо́дному гра́ду Твоему́, я́ко ка́мень в пучи́не погрязо́ша.

Слава: Образы Всенепоро́чная, Твоего́ зра́ка в изображе́ниих то́чных иера́рх и все мно́жество с мольбо́ю о заступле́нии иму́ще, побе́ду на вра́ги воздвиго́ша.

И ныне: Ми́ра Тя Цари́цу Царьгра́д, над все́ми гра́дами ца́рствующий, а́ще и ве́дяще, оба́че Владычи́ца его́ , зело́ обогате́явыйся Тобо́ю, пребыва́ет врага́м непристу́пный.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й. Ты бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на, всем воспева́ющим Тя мир подава́ющая.

Ви́дно бысть сло́во, преподо́бно соверша́емое, еди́н бо погна́ ты́сящы, и два вспять двигно́ста вся тмы в бе́гство, си́лою загради́вшеся Де́вы непобори́мою.

Ссече́ а́нгел, я́ко во изступле́нии пре́жде, Сеннахири́ма тмы, шата́вшагося на жива́го Бо́га; ны́не же неизче́тныя язы́ков до еди́наго умертви́ тмы Влады́чица.

Слава: Та́юще боле́зньми неуврачева́нными, ва́рвари вси, напа́дшии на насле́дие Твое́, Де́во, гла́дом и сне́дию птиц, и устраша́еми стра́шно, навыко́ша и́миже пострада́ша, я́ко Тебе́ презре́ша.

И ныне: Егда́ же Вы́шний язы́ки разделя́ше, я́ко да и́мут опека́ние у а́нгел, кро́вию Боже́ственною и́хже искупи́, достоя́ние ча́сти Ма́тери, Град спасе́, его́же храни́ши неруши́м.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Ору́жие, щит и брань, врага́м попира́ющим, Богоневе́сто, достоя́ние Твое́, тще́тны и безде́льны показа́ла еси́, я́ко Градозасту́пница его́ щито́м закры́вшая.

Непра́ведно напа́дши Перси́да на Царя́ градо́в, на рабо́ту пра́ведную влады́чествующему осуди́ся, побо́рствующей тому́ Богома́тери.

Ку́пы изведе́ мо́ре, я́коже еги́птяны пре́жде, ага́рян ме́ртвых, и́хже погрузи́, напа́дшыя на насле́дие Богома́тере.

Слава: Соде́лавый Град хра́мом Тебе́, Де́во, просла́вленным, влады́ка лику́ет, ви́дяй Тя сей соблюда́ющую и тще́тно взыва́ющаго врага́ сокруши́вшую.

И ныне: Лю́дие и Град христолюби́вый изба́вльшеся стра́шнаго поглоще́ния, побо́рствующей Тебе́, ны́не благода́рственное всено́щное в неседа́льнем стоя́нии соверша́ют, сла́вяще Тя.

Кондак, глас 8-й

Взбра́нной воево́де победи́тельная, яко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Икос

А́нгел предста́тель с небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся! И со безпло́тным гла́сом, воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся, и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет; ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими помы́слы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и А́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, яко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко носи́ши Нося́щаго вся. Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмос: He послужи́ша тва́ри богому́дрии па́че Созда́вшаго, но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Моле́бное Тебе́ моле́ние прино́сим, спасе́ни от стра́шнаго плене́ния, Чи́стая, изба́вится моля́щеся и от неви́димых враг, и́хже брань не в пло́ти и кро́ви есть, но уму́ супроти́вится.

Лу́цы вси си́льных сокруши́шася и изнемого́ша в себе́, немощни́и же я́ве препоя́сашася кре́постию и си́лою, я́ко непобори́мою разбогате́вше си́лою в упова́нии на Тя, Де́во.

Слава: Ху́льный угасе́ и истле́ язы́к пропове́дника гну́сныя же́ртвы, свы́ше бо пове́ржен бя́ше, паде́ж стра́шен, не вопия́й Ти: благослове́н, Влады́чице, Плод чре́ва Твоего́.

И ныне: Да отве́рзутся врата́ Твои́, Цари́це всех гра́дов, и да вни́дут свобо́дными нога́ми пре́жде у́зники Твои́ и су́щий в затво́ре, бию́щаго бо яре́м сокруши́ся, воево́дствующей Де́ве.

Песнь 8

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть: тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его во вся ве́ки.

Пе́рсы и ми́ды, и и́же от гу́ннов, вра́жии ро́ди стяза́хуся: прииди́те и да удержи́м наро́д избра́нный, посреде́ бо них никто́же есть ца́рствуяй ны́не. Но обличи́шася в шата́нии то́чию, всех бо изъя́ла есть я́ко траву́ Де́ва.

Царь Тебе́ град, Богоро́дице, и́мже благоче́стие возмога́ет, всено́щное на вся́ко ле́то пое́т пра́вило и пра́зднует с весе́лием Царьгра́да изба́вительная и спаси́тельная я́ве, песносло́вя, Де́во, Рождество́ Твое́ стра́нное.

Слава: Разседо́шася ладии́ безбо́жников, друг на дру́га в тру́се и бу́ре гро́зней зе́льне ударя́ша, друзи́и уто́пли суть, вси до еди́наго погибо́ша и изчезо́ша, пла́чется же и племенонача́льник, ви́дяй де́ло, бы́вшыя и уцеле́вшыя мечи́.

И ныне: Погибо́ша язы́цы пресла́вно на достоя́ние Твое́ напа́дшии, воздвиго́ша уста́ бо к высоте́ небе́сней и укори́зненный их язы́к наставля́ша в зе́млю велича́ву, Де́во, я́коже Рапса́к, с ни́мже и истле́ша.

Песнь 9

Ирмос: Яко одушевле́нному Бо́жию киво́ту, да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных. Устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно, глас а́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: ра́дуйся, благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Ди́вна Твоя́ есть ски́ния, пала́та всех Царя́, Дух бо Тя осени́, Богоро́дице, стра́шный устро́и Тя черто́г, ны́не же Град Твой сей насле́дие, но сохраня́еши сей от вра́жиих ва́рвар невреди́ма.

Ловя́тся, Богоро́дице Чи́стая, непра́ведно и́миже уловля́ша пра́ведных Град и наро́д из Перси́ды напа́вшии, на них напа́вшему стра́шно губи́тельству, воево́дствующей Тебе́, Де́во, на сих и совоево́дствующей ве́рному царю́.

Законоположи́тель пре́жде Моисе́й, вообража́яй дла́ньми Крест, наро́д Изра́илев от гну́сныя руки́ Амали́ка борца́ избавля́ет, ны́не же Кресто́м и о́бразы боже́ственными враго́в побежда́ют ру́це муже́й благочести́вых.

Слава: Яко одушевле́нным Бо́жиим киво́том избавля́емся Тобо́ю, Богороди́тельнице, в коне́ц водо́ю потопля́емей бра́ни язы́к покрыва́ющих земли́ лице́ и над хо́лмы вознося́щихся, Твои́м же потребля́емых попече́нием вско́ре, Чи́стая.

И ныне: Превозлета́ют, Богома́ти, Твоя́ чудеса́ си́лу сло́вес, кре́постию бо Твое́ю непобори́мою изба́вила еси́ иноплеме́нников нападе́ния, Чи́стая, на насле́дие Твое́, те́мже благода́рственно да вопию́ Ти: Ты еси́ мое́, Богоро́дице, избавле́ние, заступле́ние и прибе́жище.

Молитва.

Что Ти принесе́м, или́ что Ти воздади́м, о Преми́лостивая Госпоже́ Влады́чице, засту́пнице ро́да христиа́нскаго, за вся́ Твоя́ неисче́тная благодея́ния, я́же при́сно явля́еши всем призыва́ющим и́мя Твое́ и Твоея́ по́мощи прося́щим. Кто бо притека́яй к Те́бе посра́млен и неуслы́шан от Тебе́ отхо́дит, о премилосе́рдая Ма́ти? Ве́мы, Пречи́стая, я́ко за мно́жество грехо́в и беззако́ний на́ших не́смы досто́йни ниже́ и́мя Твое́ пресла́дкое нарещи́, не то́чию песнопе́ния от оскверне́нных усте́н Тебе́ приноси́ти, и удо́бее есть нам молча́ние люби́ти. Но да не яви́мся непа́мятливи и неблагода́рни пред Тобо́ю, дерза́ем приноси́ти Тебе́ сие́ коленопреклоне́нное славосло́вие: Ты же, премилосе́рдая Ма́ти, не возгнуша́йся прия́ти е, я́ко от избы́тка лю́бящих Тя серде́ц возноси́мое. Сама́ Ты, Влады́чице, благода́тию Твое́ю косни́ся серде́ц на́ших, да я́ко воск раста́явша, пролию́тся пред Тобо́ю в сле́зных благодаре́ниих и славосло́виих. Благодари́м Тя, Всепе́тая: не таи́м благодея́ний Твои́х, но велегла́сно возвеща́ем, да вси слы́шащии притека́ют к Тебе́, еди́ней непосты́дней Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, и да немо́лчно славосло́вят Тя, Всепе́тую, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание канонов общее.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Приход храма ПЕТРА и ПАВЛА с.Икряное

10 КАНОН БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ С АКАФИСТОМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Тропарь, глас 8

Повеление таинственное постигнув разумом, / под кровом Иосифа поспешно предстал бесплотный, / возглашая не Знавшей брака: / «Склонивший Своим сошествием небеса, / не изменяясь, весь вмещается в Тебя. / И видя Его в Твоих недрах принявшим образ раба, / я в изумлении взываю Тебе: / Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»

Канон, глас 4, творение преподобного Иосифа
Песнь 1

Ирмос: Отверзу уста мои, / и они исполнятся Духа; / и слово изреку Царице Матери, / и явлюсь светло торжествующим, / и воспою радостно Ее чудеса.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Тебя, Христову книгу одушевленную, / запечатанную Духом, / великий Архангел, Чистая, видя, возглашал Тебе: / «Радуйся, радости вместилище, / Та, через Которую проклятие праматери упразднится!»

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Песнь 3

Ирмос: Твоих песнопевцев, Богородица, / – живой и обильный источник, / устроивших праздник духовный, Ты утверди / и в божественной славе Твоей / удостой венцов славы.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Колос божественный явно произрастившая, / как невозделанная нива! / Радуйся, одушевленная трапеза, / Хлеб жизни вместившая; / радуйся, живой воды источник / неистощимый, Владычица!

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Телица, Тельца родившая непорочного верным, радуйся; / радуйся, Агница, во чреве носившая Агнца Божия, / подъемлющего всего мiра согрешения; / радуйся, горячее Умилостивление!

Слава: Утро светлое, радуйся, / одна Солнце носящая – Христа, света жилище; / радуйся, тьму рассеявшая / и мрачных бесов совсем прогнавшая.

И ныне: Радуйся, единственная дверь, / Которою прошло одно лишь Слово; / Владычица, рождением от Тебя Христа / засовы и врата ада сокрушившая; / радуйся, божественный вход спасаемых, Божия Невеста.

Песнь 4

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Умилостивление мiру, / радуйся, пречистая Владычица; / радуйся, лестница, от земли всех возвысившая благодатию; / радуйся, мост, воистину переводящий от смерти к жизни / всех, Тебя воспевающих.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Небес высочайшая, радуйся, / земли основание в недрах Твоих, Пречистая, без труда носившая; / радуйся, пурпурная раковина, / багряницу Божественную окрасившая / кровью Твоею для Царя сил.

Слава: Законодателя родившая воистину, / радуйся, Владычица, беззакония всех заглаживающего даром, / непостижимая глубина, высота неизреченная, / брака не познавшая, / чрез Которую мы получили обожение.

Песнь 5

Ирмос: Изумился весь мiр / о божественной славе Твоей: / ибо Ты, брака не познавшая Дева, / носила во чреве Твоём Всевышнего Бога / и родила вечного Сына, / всем воспевающим Тебя мир подающего.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Путь жизни родившая, радуйся, Всенепорочная, / от потопа греха мiр спасшая; / радуйся, Божия Невеста, / слух и речь о Которой приводит в трепет, / радуйся, жилище Владыки всего творения.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Сила и твердыня людей, / радуйся, Пречистая, место освящения славного, / умерщвление ада, брачный чертог пресветлый; / радуйся, Ангелов радость, / радуйся, помощь с верою молящимся Тебе.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Огневидная колесница Слова, / радуйся, Владычице, одушевленный рай, / посреди себя имеющий древо жизни – Господа, / чья сладость оживотворяет с верою ему причащающихся, / хотя и покорившихся тлению.

Слава: Укрепляемые силою Твоею, / с верою взываем Тебе: / радуйся, город всех Царя, / о Которой славное и достойное внимания ясно сказано, / радуйся, гора не рассекаемая, глубина неизмеримая.

Песнь 6

Ирмос: Божественный сей и всеми чтимый / совершая праздник Богоматери, / придите, богомудрые, / начнем рукоплескать, / от Нее рожденного Бога славя.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Чертог Слова непорочный, / Виновница обожения всех, / радуйся, Всечистая, о Которой слышали пророки, / радуйся, Апостолов украшение.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Слава: Вот, мы Тебе «Радуйся!» возглашаем; / пристанью стань для нас, в море плавающих, / и опорой в пучине скорбей / и соблазнов всеобщего противника.

И ныне: Радости Виновница, облагодатствуй наш разум, / чтобы мы возглашали Тебе: / «Радуйся, не сгорающий терновый куст, облако пресветлое, / верных непрестанно осеняющее!»

Акафист преблагословенной
Владычице нашей Богородице
и Приснодеве Марии,
глас 8

Кондак 1: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

Икос 1: Ангел-предводитель послан был с небес / сказать Богородице: «Радуйся!» / И, созерцая Тебя, Господи, / при этом бесплотном возгласе воплощающимся, изумлялся, / и стоял, так к Ней возглашая:

Радуйся, ибо чрез Тебя радость воссияет; / радуйся, ибо чрез Тебя проклятие исчезнет.

Радуйся, падшего Адама призвание к спасению; / радуйся, Евы от слез избавление.

Радуйся, высота, недосягаемая для мыслей человеческих; / радуйся, глубина, непроницаемая и для ангельских очей.

Радуйся, ибо Ты – седалище Царя; / радуйся, ибо Ты носишь Носящего все.

Радуйся, звезда являющая Солнце; / радуйся, чрево Божественного воплощения.

Радуйся, ибо Тобою обновляется творение; / радуйся, ибо в Тебе Младенцем становится Творец.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 2: Святая, видя Себя в чистоте, / говорит Гавриилу дерзновенно: / «Странное слово твое неприемлемым душе моей представляется; / ибо как ты говоришь о чревоношении / от бессеменного зачатия, восклицая: / Аллилуия!»

Икос 2: Познать недоступное познанию ища, / Дева воскликнула, обращаясь к служителю таинства: / «Из чистых недр / как возможно родиться Сыну, скажи Мне?» / Тот же ответил Ей со страхом, но все же так возглашая:

Радуйся, тайны замысла неизреченного Служительница; / радуйся, дел, молчания требующих, верность.

Радуйся, чудес Христовых начало; / радуйся, догматов о Нем основа.

Радуйся, лестница небесная, по которой сошел Бог; / радуйся, мост, переводящий тех, кто от земли, на небо.

Радуйся, много славимое Ангелами чудо; / радуйся, многоплачевное бесов поражение.

Радуйся, Свет неизъяснимо родившая; / радуйся, никому как то было не открывшая.

Радуйся, превышающая познание мудрых; / радуйся, озаряющая мысли верных.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 3: Сила Всевышнего тогда / осенила к зачатию брака не познавшую / и плодоносное чрево Ее / как бы нивой явила сладостной / для всех, желающих пожинать спасение, / воспевая так: / Аллилуия!

Икос 3: Имея чрево, Бога принявшее, / поспешила Дева к Елисавете; / младенец же той, тотчас узнав Ее приветствие, / радовался, и взыграниями, как бы песнями, взывал к Богородице:

Радуйся, Ростка неувядаемого ветвь; / радуйся, Плода бессмертного удел.

Радуйся, возделывающая Земледельца человеколюбивого; / радуйся, Насадителя жизни нашей рождающая.

Радуйся, нива, растящая сострадания богатый урожай; / радуйся, трапеза, носящая обилие умилостивления.

Радуйся, ибо Ты лугу роскошному расцвести даешь; / радуйся, ибо Ты пристанище для душ готовишь.

Радуйся, ходатайства приятный фимиам; / радуйся, всего мiра искупление.

Радуйся, Божие к смертным благоволение; / радуйся, смертных перед Богом дерзновение.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 4: Бурю имея в себе мыслей сомнительных, / целомудренный Иосиф пришел в смущение, / смотря на Тебя, безбрачную и подозревая, / что нарушила чистоту, Ты, Непорочная; / узнав же о зачатии Твоем от Духа Святого, возгласил: / Аллилуия!

Радуйся, Агнца и Пастыря Матерь; / радуйся, двор разумных овец.

Радуйся, от невидимых врагов защита; / радуйся, ключ, двери рая отверзающий.

Радуйся, ибо все небесное красуется вместе с землей; / радуйся, ибо все земное ликует вместе с небесами.

Радуйся, Апостолов неумолкающие уста; / радуйся, мучеников непобедимое дерзновение.

Радуйся, твердое веры основание; / радуйся, ясное благодати познание.

Радуйся, ибо чрез Тебя обнажился ад; / радуйся, ибо чрез Тебя мы облеклись славою.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Икос 5: Увидели сыны Халдеев / на руках Девы Создавшего людей Своей рукою, / и Владыку постигнув в Нем, / хотя и принял Он образ раба, / поспешили дарами почтить Его / и возгласить Благословенной:

Радуйся, Звезды незаходящей Матерь; / радуйся, заря таинственного дня.

Радуйся, печь обмана угасившая; / радуйся, служителей таин Троицы просвещающая.

Радуйся, тирана бесчеловечного лишившая власти; / радуйся, явившая Владыку человеколюбивого – Христа.

Радуйся, освобождающая от варварских обрядов; / радуйся, извлекающая из нечистых дел.

Радуйся, огню поклонение прекратившая; / радуйся, от пламени страстей избавляющая.

Радуйся, ведущая верных к целомудрию; / радуйся, всех поколений радость.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 6: Провозвестниками Боговдохновенными сделавшись, волхвы / возвратились в Вавилон, / исполнив о Тебе предсказанное, / и проповедав Тебя всем, как Христа, / оставили Ирода, как пустослова, / не ведавшего песни: / Аллилуия!

Икос 6: Воссияв в Египте светом истины, / разогнал Ты лжи тьму; / ибо идолы его, Спаситель, / не вынеся силы Твоей пали, / а от них избавленные взывали Богородице:

Радуйся, людей восстановление; / радуйся, бесов низвержение.

Радуйся, обольщение лжи поправшая; / радуйся, обман идолопоклонства обличившая.

Радуйся, море, потопившее фараона невещественного; / радуйся, скала, напоившая жаждущих жизни.

Радуйся, огненный столп, направляющий находящихся во тьме; / радуйся, покров мiру, пространнейший облака.

Радуйся, пища, манну сменившая; / радуйся, наслаждения святого Служительница.

Радуйся, земля обетования; / радуйся, страна, из которой течет мед и молоко.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 7: Когда Симеону предстояло / переселиться из обманчивого века нынешнего, / Ты был дан как Младенец ему, / но был познан им и как Бог совершенный. / Потому он поразился Твоей неизреченной премудрости, восклицая: / Аллилуия!

Икос 7: Небывалое дело показал / Творец, явившийся нам, Им сотворенным, / произросши без семени из чрева Девы / и сохранив Ее, как и была Она, неповрежденной, / чтобы, видя чудо, мы Ее воспели, возглашая:

Радуйся, цвет нетления; / радуйся, венец воздержания.

Радуйся, сияние воскресения отображающая; / радуйся, жизнь ангельскую являющая.

Радуйся, дерево с прекрасными плодами, от которого питаются верные; / радуйся, дерево с тенистою листвою, под которым укрываются многие.

Радуйся, носившая во чреве Искупителя плененных; / радуйся, родившая Путеводителя заблудших.

Радуйся, Судии праведного умилостивление; / радуйся, многих согрешений прощение.

Радуйся, одежда для лишенных дерзновения; / радуйся, любовь, всякое желание превосходящая.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 8: Необычайное рождение увидев, / устранимся от мiра, / ум устремив на небо. / Ибо для того всевышний Бог / явился на земле как смиренный человек, / желая привлечь к высоте / восклицающих Ему: / Аллилуия!

Икос 8: Все было в странах дольних, / и нисколько горних не оставило Беспредельное Слово; / ибо сошествие Божественное, / но не перемена места произошло, / и рождение от Девы, Бога принявшей, / слышащей от нас такие слова:

Радуйся, Бога невместимого обитель; / радуйся, священного таинства дверь.

Радуйся, для неверных сомнительное известие; / радуйся, для верных несомненная похвала.

Радуйся, колесница пресвятая Восседающего на Херувимах; / радуйся, жилище прекраснейшее Восседающего на Серафимах.

Радуйся, противоположное воедино собравшая; / радуйся, девство и рождение сочетавшая.

Радуйся, ибо через Тебя заглажено преступление; / радуйся, ибо через Тебя открылся рай.

Радуйся, ключ Царства Христова; / радуйся, надежда на блага вечные.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 9: Весь мiр Ангельский поразился / великому Твоего вочеловечения делу; / ибо Того, Кто как Бог неприступен, / созерцал он всем доступным человеком, / с нами пребывающим / и слышащим от всех: / Аллилуия!

Икос 9: Витий громогласных как рыбы безгласными / мы видим пред Тобой, Богородица, / ибо они не в силах объяснить, / как Ты и девою пребываешь, и смогла родить. / Мы же, дивясь этой тайне, с верою восклицаем:

Радуйся, Премудрости Божией вместилище; / радуйся, промысла Его сокровищница.

Радуйся, философов неумными являющая; / радуйся, искусных в слове в неразумии обличающая.

Радуйся, ибо обезумели ловкие совопросники; / радуйся, ибо увяли сочинители сказаний.

Радуйся, хитросплетения афинян расторгающая; / радуйся, сети рыбаков наполняющая.

Радуйся, из глубины неведения извлекающая; / радуйся, многих в познании просвещающая.

Радуйся, корабль для желающих спастись; / радуйся, пристань для пловцов по морю жизни.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Икос 10: Ты – стена девам, Богородица Дева, / и всем к Тебе прибегающим. / Ибо неба и земли Творец воздвиг Тебя, Пречистая, / поселившись во чреве Твоем / и всех возглашать Тебе научив:

Радуйся, столп девства; / радуйся, врата спасения.

Радуйся, Предводительница духовного воссоздания; / радуйся, Подательница Божественной благости.

Радуйся, ибо Ты обновила зачатых постыдно; / радуйся, ибо Ты вразумила лишенных разума.

Радуйся, развратителя мыслей устраняющая; / радуйся, Сеятеля чистоты родившая.

Радуйся, чертог бессеменного брака; / радуйся, верных с Господом сочетающая.

Радуйся, прекрасная воспитательница дев; / радуйся, одевающая как невест святые души.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 11: Всякое песнопение изнемогает, / стремясь расшириться в меру множества / обильных милостей Твоих; / ибо, если бы песни, равночисленные песку, / мы стали приносить Тебе, Царь Святой, / не совершили бы ничего достойного того, / что Ты дал нам, Тебе взывающим: / Аллилуия!

Икос 11: Светоносную свечу, / пребывающим во тьме явившуюся, / видим мы во Святой Деве; / ибо, возжигая невещественный Свет, / Она ведет к познанию Божественному всех, / как заря, ум освещая, / и чествуется таким воззванием:

Радуйся, луч духовного Солнца; / радуйся, блистание незаходящего Света.

Радуйся, молния, души озаряющая; / радуйся, как гром, врагов поражающая.

Радуйся, ибо Ты излучаешь светозарное сияние; / радуйся, ибо Ты изливаешь многоводную реку.

Радуйся, живописующая купели образ; / радуйся, греховную удаляющая скверну.

Радуйся, купальня, омывающая совесть; / радуйся, чаша, вмещающая радость.

Радуйся, аромат Христова благоухания; / радуйся, жизнь таинственного пира.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 12: Благодать даровать восхотев / прощения долгов древних, / долгов всех людей Разрешитель / Сам пришел к удалившимся от Его благодати, / и, долговую расписку разорвав, / от всех слышит: / Аллилуия!

Икос 12: Воспевая рождение Тобою Христа, / мы все восхваляем Тебя / как одушевленный храм, Богородица; / ибо во чрево Твое вселившись, / все держащий Своею рукою Господь, / освятил Тебя, прославил / и научил всех взывать к Тебе:

Радуйся, скиния Бога и Слова; / радуйся, Святого Святых большая.

Радуйся, ковчег, позлащенный Духом; / радуйся, сокровище жизни неистощимое.

Радуйся, драгоценный венец царей благочестивых; / радуйся, священная хвала иереев благоговейных.

Радуйся, Церкви непоколебимая твердыня; / радуйся, царства нерушимая стена.

Радуйся, ибо благодаря Тебе возносятся трофеи; / радуйся, ибо благодаря Тебе ниспровергаются враги.

Радуйся, тела моего врачевание; / радуйся, души моей спасение.

Радуйся, Невеста, брака не познавшая.

Кондак 13: О, всепрославленная Матерь, / родившая всех святых святейшее Слово! / Приняв нынешнее приношение, / избавь от всякого несчастья всех / и освободи от будущего наказания / вместе взывающих (к Тебе): / Аллилуия! Этот кондак повторяй трижды.

Затем читается 1-й икос: Ангел-предводитель послан был с небес / сказать Богородице: «Радуйся!» / И, созерцая Тебя, Господи, / при этом бесплотном возгласе воплощающимся, изумлялся, / и стоял, так к Ней возглашая:

И кондак 1-й: Обороняющей нас Военачальнице / за избавление от страшных бед / учреждаем Тебе торжества победы благодарственные / мы, рабы Твои, Богородица! / Но Ты, как имеющая власть необоримую, / от всяческих опасностей нас освободи, / да взываем Тебе: / «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!

Песнь 7

Ирмос: Не почтили богомудрые / творения больше Творца, / но угрожавший им огонь мужественно поправ, / радостно воспевали: / «Прехвальный Господь и Бог отцов, / благословен Ты!»

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Воспеваем Тебя, взывая: / «Радуйся, колесница Солнца духовного; / виноградная лоза истинная, Гроздь зрелую возделавшая, / источающую вино, души веселящее / с верою Тебя прославляющих!»

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Ораторствующий язык / не может воспеть Тебя, Владычица, / ибо более Серафимов Ты возвысилась, / носив во чреве Царя Христа; / Его моли, да от всякого вреда ныне избавятся / с верою Тебе поклоняющиеся.

Слава: Восхваляют Тебя, блаженной именуя, / мiра концы, и с любовью возглашают Тебе: / «Радуйся, свиток, в который перстом Отца / вписано Слово, Чистая; / Его умоляй, да будут в книге жизни записаны / рабы Твои, Богородица!»

И ныне: Умоляем мы, рабы Твои, / и преклоняем колена сердца нашего: / «Склони ухо Твое, Чистая, / и спаси нас, скорбями потопляемых, / и сохрани от всякого вражеского пленения / город Твой, Богородица!»

Песнь 8

Ирмос: Отроков благочестивых в печи / Дитя Богородицы спасло: / тогда – прообразуемое, а ныне – действующее; / всю вселенную созывает Он петь Тебе. / Пойте Господа, творения, / и превозносите во все века!

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Ты во чрево Слово приняла, / все Носящего носила, / молоком вскормила мановением Своим питающего / всю вселенную, Чистая. / Ему мы поем: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все века!»

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Моисей уразумел в кусте терновом / великое таинство рождения от Тебя Христа; / отроки (же) прообразовали его всего яснее, / стоя посреди огня, и им не опаляемые, / непорочная святая Дева. / Потому мы воспеваем Тебя во все века!

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Прежде обманом обнаженные, / мы в одежду нетления облеклись, / когда Ты понесла во чреве; / и, сидящие во мраке согрешений, / Свет увидели, Света жилище, Отроковица. / Потому мы воспеваем Тебя во все века!

Слава: Мертвые Тобою оживотворяются, / ибо Жизнь ипостасную носила Ты во чреве; / немые прежде говорить ясно начинают, / прокаженные очищаются, недуги прогоняются, / духов воздушных множества побеждаются, / Дева, смертных спасение.

И ныне: Мiру родившая спасение, / Та, через Которую мы от земли вознеслись на высоту, / радуйся, Всеблагословенная, покров и крепость, / стена и твердыня для поющих, Чистая: / «Воспевайте Господа, творения, / и превозносите во все века!»

Песнь 9

Ирмос: Всякий на земле рожденный / да ликует, Духом просвещаясь; / да торжествует и бесплотных Умов естество, / почитая священное торжество Богоматери, / и да взывает: / «Радуйся, Всеблаженная, / Богородица чистая, Приснодева!»

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Чтобы мы, верные, восклицали Тебе: «Радуйся», / став через Тебя вечной радости участниками, / избавь нас от искушения, иноземного пленения, / и от всякого иного бедствия, / из-за множества согрешений, Отроковица, / постигающего людей согрешающих.

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

Явилась Ты просвещением нашим и утверждением, / потому мы взываем Тебе: / «Радуйся, звезда не заходящая, / вводящая в мiр великое Солнце; / радуйся, открывшая Эдем затворенный, Чистая; / радуйся столп огненный, / вводящий в вышнюю жизнь человечество!»

Припев: Пресвятая Богородица, спаси нас.

И ныне: Пощади, Боже, наследие Твое, / все грехи наши презрев ныне, / для того имея молящую Тебя, / на земле без семени носившую во чреве / Тебя, Христе, по великой милости восхотевшего принять / прежде несвойственный Тебе / образ (человеческий).

Ексапостиларий

Торжествуйте ликуя, с веселием воспойте: / ныне в Назарете граде Деве Гавриил предстал / принося радость, радость благой вести: / «Радуйся, чистая и непорочная, мiра Защитница, / радуйся, Небесный Престол!»

Молитва ко Пресвятой Богородице

Приими, всеблагая и могущественная пречистая Госпожа, Владычица Божия Родительница, эти драгоценные дары, Тебе единой подобающие, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, явившаяся высочайшей всех творений небесных и земных! Ведь благодаря Тебе ныне Господь Сил с нами, и чрез Тебя мы Сына Божия познали и удостоились святого Тела Его и пречистой Крови Его. Потому блаженна Ты в родах родов, в Боге блаженство стяжавшая, Херувимов светлейшая, и честью Серафимов высшая. И ныне, всехвальная пресвятая Богородица, не преставай молиться о нас, недостойных рабах Твоих, чтобы избавиться нам от всякого совета злого и от всякого несчастья, и сохраниться невредимыми от всякого ядовитого нападения диавола. Но даже до конца молитвами Твоими без осуждения нас сохрани, чтобы Твоим заступничеством и помощью спасаемые, мы за все славу, хвалу, благодарение и поклонение воссылали в Троице единому Богу и всех Создателю, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва иная

О, Пресвятая Госпожа, Владычица Богородица! Ты выше всех Ангелов и Архангелов, и почитаема более всего сотворенного: Помощница обижаемых, надежда потерявших надежду, нищих Заступница, печальных утешение, алчущих Питательница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, всем христианам помощь и защита. О, всемилостивая Госпожа, Дева Богородица Владычица! Милостию твоею спаси и помилуй рабов твоих, святейших патриархов православных, и преосвященнейших митрополитов, архиепископов и епископов, и весь священнический и иноческий чин. Спаси, Госпожа, и помилуй богохранимую страну нашу Российскую, народ ее и всех, стоящих у власти, военачальников, градоначальников и все воинство, и делающих добро, и всех православных христиан ризою твоею священной защити. И умоли, Госпожа, из Тебя без семени воплотившегося Христа, Бога нашего, да препояшет нас силою своею свыше против невидимых и видимых врагов наших. О, всемилостивая Госпожа, Владычица Богородица! Воздвигни нас из глубины греха и избавь нас от голода, мора, от землетрясения и потопа, от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобной войны, и от внезапной смерти, и от нападения врага, и от пагубных ветров, и от смертоносной язвы, и от всякого зла. Подай, Госпожа, мир и здравие рабам твоим, всем православным христианам, и просвети им ум и очи сердца для их спасения, и удостой нас, грешных рабов твоих, Царства Сына Твоего, Христа Бога нашего. Ибо владычество Его благословенно и прославлено, со безначальным Его Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Назад к списку

Молитвы. Полный молитвослов на церковнославянском языке

Полный православный молитвослов на церковнославянском языке

+ + +

Утренние молитвы

Помянник

Вечерние молитвы

Три канона (покаянный, Богородице и Ангелу Хранителю) в соединении

Канон покаянный

Канон Иисусу Сладчайшему

Канон Богородице

Канон Ангелу Хранителю

Акафист Иисусу Сладчайшему

Акафист Богородице

Акафист свт. Николаю

Правило от осквернения (полное)

Правило от осквернения (краткое)

Последование ко Причащению

Благодарственные молитвы по Причащении

Часы Пасхи

Канон Пасхи

Стихиры Пасхи

Тропари и кондаки воскресные

Тропари и кондаки воскресные с разделителями для пения

Тропари и кондаки седмичные

Тропари и кондаки седмичные с разделителями для пения

Тропари, кондаки, задостойники и величания дванадесятых праздников

Тропари, кондаки, задостойники и величания дванадесятых праздников с разделителями для пения

Тропари, кондаки, молитвы и величания избранные

Тропари, кондаки, молитвы и величания избранные с разделителями для пения

(в том числе: Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу: Начало Индикта. Церковное новолетие Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа Обрезание Господне Пресвятой Богородице: пред Владимирской иконой пред иконой «Всех скорбящих Радость» пред иконой «Державная» пред иконой «Живоносный источник» пред иконой «Знамение» пред Иверской иконой пред Казанской иконой Покров Пресвятой Богородицы пред Почаевской иконой пред Смоленской иконой пред иконой «Утоли моя печали» Святым угодникам Божиим: блгв. кн. Александру Невскому прп. Амвросию Оптинскому ап. Андрею Первозванному свтт. Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому равноап. кн. Владимиру Всем святым Всем святым, в земли Российской просиявшим вмч. Георгию Победоносцу прор. Божию Илии ап. и евангелисту Иоанну Богослову Рождество Иоанна Предтечи Усекновение главы Иоанна Предтечи прав. Иоанну Кронштадтскому равноапп. Константину и Елене блж. Ксении Петербургской равноапп. Мефодию и Кириллу Собор Архистратига Михаила Чудо Архистратига Михаила в Хонех свт. Николаю Царственным страстотерпцам Собору новомучеников и исповедников Российских равноап. кн. Ольге вмч. и целителю Пантелеимону апп. Петру и Павлу святителям Московским прп. Серафиму Саровскому прп. Сергию Радонежскому) (в том числе: Молитва св. Ефрема Сирина Молитва при вкушении просфоры и святой воды Перед вкушением пищи После вкушения пищи Перед началом всякого доброго дела Благодарение о всяком благодеянии Божии Песнь хвалебная свт. Амвросия Медиоланского О путешествующих О болящих Об умножении любви О ненавидящих и обидящих нас Во время бедствия и при нападении врагов Перед началом учения Перед началом учения отроков По окончании учения Молитва от осквернения свт. Василия Великого) (в том числе: Собору Соловецких святых свт. Филиппу свт. Маркеллу прпп. Зосиме, Савватию и Герману прп. Зосиме прп. Савватию прп. Герману прп. Иринарху прп. Елеазару Анзерскому прп. Иову Анзерскому Явлению Пресвятой Богородицы прп Иову Анзерскому прмч. Иову Ущельскому прп. Диодору Юрьегорскому прпп. Иоанну и Лонгину Яренгским прпп. Вассиану и Ионе Пертоминским)
Назад к списку

Шрифт

Пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь

Канóн (греч. — «правило», «образец», «норма») – форма литургической поэзии, церковное песнопение, составленное по определенному правилу и представляющее собой сложную цепь переплетений библейских гимнов с христианскими песнопениями. Иоанн Зонара (конец XI -первая половина XII в.) в своих объяснениях на воскресные каноны св. Иоанна Дамаскина пишет: «Канон получил свое название от того, что заключает известное и определенное число песней, то есть девять. Песнию называется здесь не то, что поется на инструментах, но что живым и стройным голосом выражается пред Богом… Девять песней в каноне потому, что они служат изображением небесной иерархии и ее песней. Иначе – девять песней заключают в себе образ Святой Троицы, в честь Которой они издавна назначены отцами. Ибо трижды три составляют девять – число песней, которое потому заключает в себе трикратную троичность» (цит. по: Архиепископ Филарет. Исторический обзор песнописцев…).

Основанием канонов служат священные песни, большей частью ветхозаветные, являющиеся плодом высокого религиозного воодушевления и составляющие лучшую часть библейской поэзии. Каждая библейская песнь определяет тему соответствующей песни канона.

Для первой песни послужила образцом благодарственная песнь Мариамны, сестры пророка Моисея, воспетая после перехода израильтян через Чермное море: «Поим Господеви, славно бо прославися» (Исх., гл.15). Для второй – песнь пророка Моисея по переходе через пустыню (Втор. 32, 1-43), которую он воспел по повелению Божию, чтобы обличить свой неблагодарный народ и пробудить в нем раскаяние; начало ее: «Вонми, небо, и возглаголю». Поскольку эта песнь не соответствует духовной радости, с которой мы вспоминаем праздничные события или прославляем святого угодника Божия, обычно она опускается и поется только во время святой Четыредесятницы. Третья песнь составлена по образцу благодарственной песни святой Анны, матери пророка Самуила: «Сердце мое в Господе, вознесеся рог мой в Бозе моем… несть свят, яко Господь, и несть праведен, яко Бог наш» (1 Цар. 2, 1-11). Четвертая песнь восходит к пророческой песни-молитве пророка Аввакума, который, задолго до Рождества Христова созерцая грядущего Господа, говорил: «Господи, услышах слух Твой, и убояхся, Господи, разумех дела Твоя, и ужасохся. Бог от юга приидет и святый из горы приосененныя чащи; покры небеса добродетель Его, и хваления Его исполнь земля» (Авв., гл.З). Пятая песнь составлена по примеру молитвы пророка Исаии, провидевшего пришествие Спасителя: «От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли… Господи Боже, мир даждь нам» (Ис, гл.26). Шестая песнь – по примеру молитвы пророка Ионы, которую он воспел в благодарность Богу за избавление от смерти, угрожавшей ему во чреве кита: «Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему и услыша мя: из чрева адова вопль мой, услышал еси глас мой» (Ион., гл.2). Благодарственная песнь трех отроков, спасенных в раскаленной печи, является образцом седьмой и восьмой песней канона: «Благословен еси, Господи Боже отец наших, хвально и прославлено имя Твое во веки» (Дан. 3, 26-56). «Благословите, вся дела Господня, Господа, пойте и превозносите Его во веки» (Дан. 3, 57-72). Девятая песнь величает святую Деву Марию. В основу этой песни легли собственное славословие Богоматери, произнесенное Ею при свидании со святой Елисаветой: «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух Мой» (Лк. 1, 46-55) и молитва Захарии, пораженного немотой за неверие в то, что родится у него сын, Иоанн Предтеча, и вновь обретшего дар речи: «Благословен Господь Бог Израилев» (Лк. 1, 68-80).

Каждая из девяти песней канона (вторая песнь обычно опускается и поется только в Великий пост) содержит в себе несколько малых стихов: ирмóс и несколько тропарéй.

Ирмóс (от греч. «связь», «ряд») — первый стих песни канона, который служит связью между библейскими песнями и последующими стихами (тропарями), посвященными христианскому празднику или памяти святого. Вместе с тем, являясь одновременно поэтическим и музыкальным произведением, ирмос служит образцом как по ритмическому строению (количеству строф и длине их), так и по напеву, тем самым соединяя, или связуя тропари в один ряд. «Ирмос получил свое название от того, – поясняет Зонара, – что сообщает порядок тропарям и тон их пению… Иначе ирмос дает тон и мелодию тропарям, или образует тропари на свой собственный образец».

Одно из толкований значения слова тропáрь происходит из указанной связи его с ирмосом; слово «тропарь» производят от греческого слова «обращаю». По объяснению Иоанна Зонары, тропари «получили название свое от того, что составляются, или вращаются, по мере ирмосов… или потому что певцы соображаются в пении их с ритмом и тоном ирмосов».

Существуют и другие объяснения происхождения слова «тропарь». Так, возражая против упомянутого толкования, справедливо отмечают, что тропарь – гораздо более древняя форма церковных песнопений, чем канон. Тропари существовали уже в IV и V веках, тогда как первые упоминания о канонах относятся лишь к VII веку. Тропарь вообще является древнейшим песнопением, с которого наша гимнография начала свое развитие (М. Скабалланович). Слово тропарь производят также от греческого слова, означающего «победный знак», «трофей». Таким образом, назначением тропаря является прославление победы мученика над язычеством, преподобного – над страстями, Самого Спасителя – над смертью (архимандрит Киприан (Керн)). Или производят его от греческого слова «образец», имея в виду способ исполнения тропарей – так назывался у древних эллинов способ пения, или «лад».

В древней Церкви весь канон пелся, в настоящее же время обычай этот сохранился только при исполнении пасхального канона; обычно поется только ирмос, а остальные тропари читаются.

Канон разделяется на три части в честь Святой Троицы. После третьей песни читаются седáльны – стихиры, или песни, во время которых в древней Церкви верующие обычно сидели. По шестой песни – кондáк и úкос, прославляющие празднуемое событие или святого, которому посвящен канон. Слово кондáк производят от греческого слова, означающего «домик», а иногда от другого слова – палочка». В древности кондак представлял собой самостоятельное большое произведение, которое можно назвать богословской поэмой. Кондак писали на свитке пергамента, который наматывался на палочку – отсюда и его название. Современный кондак – это краткая песнь, излагающая содержание праздника или содержащая похвалу святому.

Икос (греч. – дом) – песнь, объясняющая сущность праздника или прославляющая подвиги святого пространнее, чем кондак. По этой причине икос всегда следует после кондака и один никогда не читается.

Появление кондака предание связывает с именем святого Романа Сладкопевца — знаменитого песнописца первой половины VI века († около 556). Святой Марк Ефесский (†1457) в своем известии о кондаках пишет: «Творец кондаков – чудный Роман; он получил дар сей от Богородицы, явившейся ему во сне и подавшей свиток с повелением съесть. Исполнив это, он тотчас встал, – это было в день Рождества, – взошел на амвон и начал петь: «Дева днесь…» После того составлял и другие кондаки. От свитка песни его и называются кондаками». Далее св. Марк пишет об икосах: «Он же (св. Роман) составил и икосы. Они вместе с кондаками петы были прежде в одних прекрасных тех покоях (греч. –»икос»), где священный муж имел обыкновение проводить ночи в бдении; отсюда-то и получили они такое название». Сладкопевец написал около тысячи кондаков на все праздники и на дни памяти знаменитых святых (в настоящее время сохранилось около 85). После возникновения канона (в VIII веке), в богослужебном обиходе остались только отдельные строфы некоторых кондаков – обычно это кукулий (вводная строфа кондака), получивший теперь название кондака, и начальный икос, которые и исполняются после шестой песни канона.

Разновидностью кондака является древний Акафист ко Пресвятой Богородице, появившийся, вероятнее всего, в VI или первой половине VII века.

Каноны составляют основную часть многих церковных служб: утрени и повечерия, воскресной полунощницы и молебнов. Долгое время каноны составляли также значительную часть домашней молитвы благочестивых христиан на Руси. Как замечает святитель Афанасий (Сахаров), «для различных случаев житейских, обстоятельств и духовных переживаний у православных русских людей немало было соответствующих молитвословий, особенно канонов». Благочестивые христиане издревле включали каноны в число своих обычных молитв и читали их по разным побуждениям и нуждам. Каноны вошли в состав иноческого келейного правила и правила ко святому Причащению.

Каноны, предназначенные для келейного чтения, помещались в специальных сборниках, называемых «канонниками». Такие сборники издревле были распространены на Руси – сначала рукописные, а затем и печатные. В печатные канонники обычно входили, кроме множества разных канонов (до 70), и другие последования (такие, как повечерие, «молитвы спальные» (на сон грядущим), полунощница на вся дни, субботы и недели, служба воскресная и на вся дни, и другие). В каноннике можно было найти объяснение, как начинать «правило свое в келии», он включал «начало общее канонам» – то есть молитвы, положенные перед чтением канона, а также и после. Такие сборники имели то же назначение, что и современные молитвословы, только были более пространные – в соответствии с усердием наших благочестивых предков; они также позволяли отчасти возмещать пропущенное храмовое богослужение в воскресный или праздничный день.

В наше время, к сожалению, каноны мало известны и доступны основной массе христиан. Вместе с тем получили широкое распространение различные акафисты. Однако радостное и хвалебное содержание акафистов не всегда соответствует потребностям души христианина, часто оказывающегося в скорбных обстояниях и непрестанно нуждающегося в помощи и милости Божией. Каноны же, составленные святыми отцами и являющиеся воистину сокровищницей церковной поэзии, вместе с прославлением праздника или хвалой святому, содержат молебные и покаянные прошения и своим содержанием вполне соответствуют многообразным духовным нуждам верующей души.

Первым творцом канонов считается святой Андрей Критский (†712). Самым знаменитым его творением является «Великий канон», исполняемый в первые четыре дня 1-й седмицы Великого поста и целиком в четверг 5-й седмицы. Этот новый вид песенного церковного творчества пришелся по душе византийским писателям. Вслед за св. Андреем Критским каноны пишут свв. Иоанн Дамаскин († около 780), Косма Маиумский (†787), Стефан Савваит (†794), Феодор Студит (†826), Иосиф Песнописец (†883) и ряд других песнотворцев.

Даниловский благовестник

Поэтика торжественной оды как ораторского жанра. Понятие одического канона

По своей природе и способу своего бытования в культурном контексте современности торжественная ода Ломоносова является. ораторским жанром в той же мере, что и литературным. Торжественные оды создавались с установкой на чтение вслух перед адресатом; поэтический текст торжественной оды рассчитан на то, чтобы быть звучащей речью, воспринимаемой на слух. Типологические признаки ораторских жанров в торжественной оде – те же самые, что и в проповеди, и светском ораторском Слове. Прежде всего, это прикрепленность тематического материала торжественной оды к определенному «случаю» – историческому происшествию или событию государственного масштаба. Ломоносов начал писать торжественные оды с 1739 г. – и его первая ода посвящена победе русского оружия – взятию турецкой крепости Хотин. До 1764 г. – даты последней его торжественной оды – он создал 20 образцов этого жанра – по одной в год, и посвящены эти оды таким крупным событиям, как рождение или бракосочетание наследника престола, коронация нового монарха, день рождения или восшествия на престол императрицы. Уже сам масштаб одического «случая» обеспечивает торжественной оде статус крупного культурного события, своего рода культурной кульминации в национальной духовной жизни: таким образом, в отличие от сатиры, целиком связанной с частной бытовой жизнью, ода сразу же обнаруживает тяготение к идеальным бытийным сферам.

Композиция торжественной оды также обусловлена законами риторики: каждый одический текст неизменно открывается и завершается обращениями к адресату. Текст торжественной оды строится как система риторических вопросов и ответов, чередование которых обусловлено двумя параллельно действующими установками: каждый отдельный фрагмент оды призван оказывать максимальное эстетическое воздействие на слушателя – и отсюда язык оды перенасыщен тропами и риторическими фигурами. Что же касается последовательности развертывания одического сюжета (порядок следования отдельных фрагментов и принципы их соотношения и последовательности), то она обусловлена законами формальной логики, облегчающей восприятие одического текста на слух: формулировка тезиса, доказательство в системе последовательно сменяющихся аргументов, вывод, повторяющий начальную формулировку. Таким образом, композиция оды подчиняется тому же зеркально-кумулятивному принципу, что и композиция сатиры, и их общего протожанра – проповеди.

И лишь изредка эта строгая логическая схема разнообразится ассоциативным поэтическим переносом, так называемым «одическим порывом» или, по словам самого Ломоносова, «сближением далековатых идей», который удерживает торжественную оду в границах лирического рода при всем ее ораторском потенциале.

Единообразие формальных признаков, которыми торжественная ода обладает как поэтический текст – так называемый «одический канон» – тоже свидетельствует о близком родстве торжественной оды с ораторскими жанрами, твердо подчиненными системе чисто формальных предписаний. В понятие «одического канона» входят устойчивый метр и устойчивая строфика. Все торжественные оды Ломоносова написаны четырехстопными ямбами, и очень многие – чистыми, т.е. без пиррихиев. Все они состоят из десятистишных строф с определенной, почти не варьирующейся, системой рифмовки: аБаБввГддГ. Одическим каноном обеспечено формальное единообразие жанра в его структурных и содержательных элементах. Этим торжественная ода как жанр уподобляется столь же устойчивой жанровой структуре сатиры Кантемира, с которой ода оказывается сложно соотнесена в своей поэтике.

По аналогии ода и сатира соотносятся как жанры, имеющие общий ораторский генезис и общие ораторские формально-структурные признаки, а также как «старшие жанры», лежащие у истоков новой русской литературы. По противоположности же ода и сатира соотносятся как жанры, имеющие противоположные установки (отрицательная в сатире, утвердительная в оде), связанные с разными сферами реальности (сатира с материальным бытом, ода с идеальным бытием), и, наконец, как воплощение полюсов жанрово-стилевой иерархии классицизма: сатира – эталон низкого стиля, ода – высокого. Но эта противоположность имеет и точки пересечения: противоположные жанровые модели создаются на одних и тех же уровнях поэтики, которыми являются слово и особенности словоупотребления, типология художественной образности, мирообраз.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >