Правило от осквернения

Правило от осквернения

Внегда случится кому искуситися во сне по действу диаволю.

Востав от одра, творит поклоны, глаголя:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному.

Таже начало обычное.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

И тропари сия, глас 7:

Па́стырю до́брый, ду́шу Твою́ положи́вый о нас, / све́дый сокрове́нная, соде́янная мно́ю, / Еди́не Бла́же, упаси́ мя ра́зумом заблу́ждшаго, / и исхи́ти мя от во́лка, А́гнче Бо́жий, / и поми́луй мя.

Отягче́н сном уны́ния, / помрача́юся пре́лестию грехо́вною: / но да́руй ми у́тро покая́ния, / просвеща́я о́чи мы́сленныя, Христе́ Бо́же, / просвеще́ние души́ моея́, и спаси́ мя.

Мгло́ю грехо́вною и сластьми́ жите́йскими сплета́ем / ум окая́нныя души́ моея́, стра́сти разли́чныя ражда́ет, / и в по́мысл умиле́ния не прихо́дит. / Но уще́дри, Спа́се, смире́ние мое́, / и даждь ми по́мысл умиле́ния, / да и аз спаса́ем пре́жде конца́ воззову́ благоутро́бию Твоему́: / Го́споди Христе́ Спа́се мой, / отча́яннаго спаси́ мя и недосто́йнаго.

Я́ко впады́й в разбо́йники, и уя́звен, / та́ко и аз впадо́х во мно́гия грехи́, / и уя́звена ми есть душа́. / К кому́ прибе́гну пови́нный аз: / то́кмо к Тебе́, милосе́рдому душ Врачу́: / изле́й на мя, Бо́же, вели́кую Твою́ ми́лость.

И ныне, Богородичен: Изба́ви, Богоро́дице, от обдержа́щих нас грехо́в: / я́ко ино́го упова́ния ве́рнии не и́мамы, ра́зве Тебе́, / и от Тебе́ ро́ждшагося Го́спода.

Таже: Го́споди, поми́луй, 40. И поклонов сколько можешь, с молитвою:

Бо́же, ми́лостив ми бу́ди, и прости́ мя, блу́днаго, за и́мя Твое́ Свято́е.

Посем молитва, святаго Великаго Василия.

Па́ки запя́т бых окая́нный умо́м и лука́вым обы́чаем, рабо́тая греху́. Па́ки князь тьмы и стра́стных сла́достей роди́тель, плене́на мя сотвори́, и я́коже раба́ смире́ннаго, того́ хоте́нием, и жела́нием плотски́м рабо́тати принужда́ет мя. И что сотворю́, Го́споди мой, и Изба́вителю, и Засту́пниче, упова́ющим на Тя, а́ще не к Тебе́ па́ки возвращу́ся и постеню́, и ми́лости испрошу́ о соде́янных мно́ю; но бою́ся и трепе́щу, да не ка́ко всегда́ испове́даяся, и отступи́ти злых обещава́яся, и на ки́йждо час согреша́я: и не возда́в моли́твы моея́ Тебе́ Бо́гу моему́, долготерпе́ние Твое́ воздви́гну к негодова́нию. И кто стерпи́т гне́ва Твоего́, Го́споди; ве́дый у́бо мно́жество щедро́т Твои́х, и пучи́ну человеколю́бия Твоего́, па́ки возверза́ю себе́ на ми́лость Твою́, и взыва́ю Ти: е́же согреши́х, прости́. Поми́луй мя, па́дшаго, даждь ми ру́ку по́мощи, в ти́не сласте́й погруже́нному. Не оста́ви, Го́споди, созда́ние Твое́ растли́тися беззако́ньми мои́ми и грехи́ мои́ми, но обы́чным Твои́м милосе́рдием и бла́гостию принужда́ем, изба́ви от ка́ла и скве́рны теле́сныя и стра́стных помышле́ний, оскверня́ющих всегда́ ду́шу мою́ окая́нную: се бо, Го́споди, я́коже зри́ши, несть в ней ме́ста чи́ста, но вся прокази́ся, и все те́ло объя́т я́зва. Сам у́бо, Человеколю́бче, врачу́ душ и теле́с, и ми́лости исто́чниче, очи́сти ту слез мои́х тече́нием, сих излива́я на мя оби́льно: изле́й на мя человеколю́бие Твое́, и даждь ми исцеле́ние и очище́ние, и исцели́ сокруше́ние мое́, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, да не я́коже вещь, поя́ст мя отча́яния огнь, но я́коже рекл еси́, нело́жный Бо́же, я́ко ве́лия ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся, сие́ сотвори́ и на мне, гре́шнем, и не затвори́ у́шию благоутро́бия Твоего́, в моли́тве покая́ния моего́, но отве́рзи их, и я́ко кади́ло испра́ви ту пред Тобо́ю: ве́си бо не́мощь естества́, Созда́телю, и удо́бь поползнове́ние ю́ности, и тя́жесть те́ла, и презира́еши грехи́, и покая́ние прие́млеши призыва́ющих Тя и́стиною. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва тогожде святаго Василия.

Многоми́лостиве, нетле́нне, нескве́рне, безгре́шне Го́споди, очи́сти мя, непотре́бнаго раба́ Твоего́, от вся́кия скве́рны плотски́я и душе́вныя, и от невнима́ния и уны́ния моего́ прибы́вшую ми нечистоту́, со ине́ми беззако́нии мои́ми, и яви́ мя нескве́рна, Влады́ко, за бла́гость Христа́ Твоего́, и освяти́ мя наше́ствием Пресвята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да возбну́в от мглы нечи́стых привиде́ний диа́вольских, и вся́кия скве́рны, сподо́блюся чи́стою со́вестию отве́рсти скве́рная моя́ и нечи́стая уста́, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третия.

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, святаго Иоанна Златоустаго.

Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь души́ моея́. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но даждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди, в покая́нии приими́ мя. Го́споди, не оста́ви мене́. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. Го́споди, даждь ми мысль бла́гу. Го́споди, даждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. Го́споди, даждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. Го́споди, даждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. Го́споди, даждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва пятая, ко Пресвятей Богородице.

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже:

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Молитва от осквернения.

Го́споди Бо́же наш, Еди́не Благи́й и Человеколю́бче, Еди́не Святы́й и на святы́х почива́яй, И́же верхо́вному Твоему́ апо́столу Петру́ яви́вый виде́нием, ничто́же скве́рно, или́ нечи́сто мне́ти, от Тебе́ сотворе́нных на пи́щу и в наслажде́ние челове́ком, и сосу́дом Твои́м избра́нным, апо́столом Па́влом вся чи́ста чи́стым запове́давый: Ты Сам, Влады́ко Пресвяты́й призыва́нием стра́шнаго и пречи́стаго Твоего́ и́мене, и зна́мением Честна́го и Животворя́щаго Креста́, благослови́ и очи́сти мя, раба́ Твоего́ (имярек), оскве́рншагося от вся́каго неприя́зненнаго ду́ха, от вся́каго мечта́ния и га́да ядови́таго, от вся́каго беззако́ния и от вся́кия ле́сти, от вся́каго потво́ра и от вся́кия суеты́, и от вся́каго неду́га, и вся́кия я́зи, и от вся́каго проти́внаго злоде́йства диа́воля. И ны́не, недосто́йнаго мене́, раба́ Твоего́ (имярек), сподо́би по Твоему́ милосе́рдию служи́ти пречи́стым Твои́м Та́йнам. И пре́жде очи́сти ми ду́шу и те́ло от вся́кия скве́рны, и оста́ви вся́кое прегреше́ние, во́льное и нево́льное, е́же согреши́х во вся дни живота́ моего́, де́лом, сло́вом и помышле́нием, во дни и в нощи́, и до ны́нешняго часа́. И даждь ми, Го́споди, служе́ние сие́ стра́шное небе́сных Чино́в, и прича́стие пречи́стых Твои́х Та́ин, не в суд, ни во осужде́ние, но в проще́ние грехо́в, и в Ду́ха Свята́го прише́ствие, и живо́т присносу́щныя ра́дости, его́же угото́вал еси́ и́стинным Твои́м служе́бником. Сохрани́ мя, Влады́ко Всеси́льне, от вся́каго греха́ и зло́бы, соблюди́ нескве́рна и непоро́чна от вся́кия прока́зы проти́внаго диа́вола, и даждь ми, Го́споди, служи́ти Тебе́ в преподо́бии и пра́вде до после́дняго дне и часа́ и сконча́ния моего́.

Ты бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К чему снится Причастие: толкование в различных сонниках

На процесс причастия может отваживаться далеко не каждый человек, потому что опасается того, что его не поймут, нужно запомнить, что церковь помогает, никогда в этом не отказывает. Как толкует сонник, причастие во сне говорит о том, что человек запутался и не знает, как ему правильно поступить наяву.

Если вам приснилось причастие, возможно вы начали пересматривать свои взгляды на жизнь. И пока вы не видите свою роль в ней.

Толкование сна в зависимости от деталей:

 • Такое сновидение в большей степени выражает мысли и переживания человека в реальной жизни. Он совершенно запутался и не может правильно справиться с ситуацией, хотя делает все возможное для этого;
 • Если во сне вы решились на причастие, но что-то мешает вам это сделать, наяву отправьтесь в церковь, дайте немного милостыни нуждающимся, но только от чистого сердца;
 • Заставляют причащаться во сне, но вы категорически против этого? Наяву стараетесь не думать о проблемах, нередко ходите на службы в выходные дни, молитесь и просите помощи у Высших сил;
 • Если во сне человек с радостью идет на причащение, то в реальной жизни он начал меняться. Стал не таким грубым, не повышает голос на людей старшего поколения, его начали уважать;
 • Если во сне вы отправляете свою вторую половину на причастие, но она сопротивляется этому, значит в семье наяву не все гладко и прекрасно. Пропало доверие к человеку, вы мысленно как бы «перевернули» его, поэтому и смотрите на его поведение иначе;
 • Запомните, причастие должно быть добровольным, поэтому если во сне кто-то делает это из под «палки», то в реальной жизни не нужно ждать чего-то хорошего;
 • Если отправляетесь со своим ребенком на причастие во сне, но он начинает сильно плакать, наяву постарайтесь уделять ему больше времени и внимания, а не так, приносить сладости и подарки, не спросив, как прошел день.

Сонник Миллера

Увиденное причастие во сне не всегда является хорошим символом, чаще всего человека либо что-то тревожит, либо он чего-то опасается. Нужно детально разобрать свое сновидение, потому что там было приготовлено зашифрованное послание, на которое вы скорее всего обратили пристальное внимание. Не играйте с судьбой, не нужно игнорировать.

Сонник Ванги

Как толкует сонник Ванги, если во сне человек начинает причащаться, но вдруг понимает, что не готов к этому, значит в реальной жизни боится перемен, которые уже начали происходить. Пугают не сами перемены, а осознание того, что придется начинать все с белого листа, рядом не будет тех, кто в любое время был готов прийти на помощь. Не бойтесь, сможете принять верное решение.

Сонник Фрейда

Если во сне человек идет на причастие с радостью, то наяву он сможет прийти к своей мечте, хоть это давалось с трудом. Обратите внимание на то, как вели себя во время проведения причастия и что говорили. Также обстановка храма или церкви могут помочь правильно истолковать сновидение.

Причастие, увиденное во сне таит в себе много необычного и загадочного. Поэтому нужно относится к такому сну серьезно, разбирать его детально, вспоминая весь, а не отдельные части.

Сонник: толкование снов по алфавиту

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Э
 • Ю
 • Я

Поиск образа из увиденного Вам сновидения по сайту: Популярные запросы: Больница, Клубника, Мухи, Наводнение, Паутина, Новорожденный ребенок, Блохи, Яйца, Виноград…

Вопрос:

Что такое осквернение? Считается ли человек оскверненным после супружеских отношений? Если нет, то я слышал, что все равно есть какие-то запреты. Почему происходит осквернение? Можно ли причащаться, если ночью было осквернение?

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):

В современной практике любое истечение, случающееся во сне, называют осквернением. Однако, согласно церковным канонам, осквернением признается только такое истечение во сне, которое имело греховные причины (см. 1-е правило святителя Афанасия Великого). Человек не считается оскверненным, если имел супружеские отношения.

Истечения могут быть от разных причин. Главная – чувственное возбуждение и плотские помыслы. Кроме этого, оно может произойти: «1) о еже судити искренняго, сиречь брата своего, еже есть грешно вельми; 2) от высокоумия и гордости, и то такожде грешно; 3) от многоядения и пития, томуже прилично; 4) от естества без движения и без мечтания изливается, якоже и ина излишия; 5) от слабости телесныя, и болезни некия; 6) от зависти бесовския» (Правило молитвенное готовящимся ко святому причащению и ежедневное вечернее и утреннее. М., 1893; репринт: М., 1993. С. 137). Причины, вызвавшие последние три случая истечения, не вменяются человеку в грех. Святитель Афанасий Великий только истечения, вызванные грехом, называет осквернением. В письме египетскому монаху-подвижнику Аммуну он пишет: «Все творения Божии добры и чисты. Ибо ничего неполезного или нечистого не сотворило Божие Слово. Христово благоухание есмы в спасаемых, по апостолу (2 Кор. 2: 15)… Удивляюсь же ухищрению диавола, что он, будучи развращение и пагуба, влагает, по видимому, помышления чистоты. Но действуемое им есть паче навет, или искушение. Ибо, как я сказал, дабы отвлечь подвижников от обычного и спасительного попечения, и в сем, как мнится ему, победить их, для сего возбуждает он такую молву, которая не приносит никакой пользы для жизни, а только пустые вопрошения и суесловие, которых уклоняться должно. Ибо скажи мне, возлюбленный и благоговейнейший, что имеет греховного или нечистого какое-либо естественное извержение, как, например, если бы кто восхотел поставить в вину исхождение мокрот из ноздрей и плюновение из уст… Еще же, если по Божественному Писанию веруем, что человек есть дело рук Божиих, то как могло от чистой силы произойти дело оскверненное; и если мы род Божий, по Божественному Писанию апостольских Деяний (17: 28), то не имеем в себе ничего нечистого. Ибо тогда только мы оскверняемся, когда грех, всякого смрада худший, соделываем. А когда происходит какое-либо естественное невольное извержение, тогда и этому с прочими подвергаемся мы, как выше речено, по необходимости естественной… Благословно может кто сказать в настоящем случае: естественное некое извержение не поведет нас к наказанию. Может быть, и врачи (да убедятся хотя внешними прекословящие) в защищение сего скажут, что животному даны некоторые необходимые исходы для отложения излишества влаг, питаемых в каждом у нас члене, каковы суть излишества главы власы и влажности, из главы отделяющиеся, и исходящее из чрева, также и оной избыток в семенных сосудах. Итак, боголюбезнейший старче, какой здесь грех пред Богом, когда Сам создавший животное Господь восхотел и сотворил, чтобы сии члены имели таковые исходы? Но нужно предупредить противоречия лукавых. Ибо могут сказать: поэтому не будет грехом и самое употребление, когда орудия Творцом устроены. Таковых вопрошениям заставим умолкнуть, глаголя на это: о каком употреблении глаголешь? о законном ли? о том ли, которое Бог позволил, глаголя: “раститеся и множитеся, и наполняйте землю” (Быт. 1: 28), о том ли, которое апостол допустил, глаголя: “честна женитьба, и ложе нескверно” (Евр. 13: 4), или о том, которое бывает между людьми, но происходит тайно и прелюбодейно?» (Правила Православной Церкви. М., 2001. С. 353–355).

Можно ли причащаться, если произошло истечение во сне? Святитель Тимофей Александрийский († 385) дает такое правило: «Вопрос. Если мирянин, имевший нечистое сновидение, вопросит священнослужителя: должен ли допустить его до причащения или нет? Ответ. Если подвержен вожделению жены, то не должен причаститься; если же сатана искушает его, дабы по сей причине он отчужден был общения Божественных Таин, то должен причаститься. Ибо иначе искуситель не перестанет нападать на него в то время, когда он должен приобщиться» (правило 12-е).

В «Алфавитной синтагме» Матфея Властаря этому вопросу посвящена 28-я глава («К»): «Святой Дионисий Александрийский в 4-м правиле тем, у которых случилось ночью непроизвольное истечение семени, поставляет судьею этого дела неподкупным собственную их совесть: ибо если истечение семени случилось непроизвольно, без предшествовавшего какого-либо страстного возбуждения, когда природа выделила его как излишек, то потерпевший сие беспрепятственно да приступает к Божественному причащению; а если предшествовал какой-либо страстный помысл, который, утвердившись в воображении, произвел ночью видение, и за сим последовало извержение семени, или если случилось сие вследствие пьянства и объедения, таковой не чист не по причине извержения семени, ибо семя не есть нечисто, как и плоть, которой оно есть излишек, но по причине дурного пожелания, которое осквернило мысль. Посему сомневающийся от сего в совести лишен дерзновения; как же приступит к Богу настроенный таким образом, ибо по великому Павлу: аще яст сомняяйся осуждается (Рим. 14: 23)… А Великий Василий в сочинении о подвижничестве, быв спрошен, должно ли дерзать приступать к причащению осквернившемуся во сне, отвечал, что приступать кому-нибудь в нечистоте к святым тайнам – это такое дело, Страшный суд за которое мы знаем и из Ветхого Завета; а если здесь более святыни, то, очевидно, еще большему страху научит нас апостол, говоря: ядый и пияй недостойне, суд яст и пиет (1 Кор. 11: 29); а нечистотою назвал святой отец не извержение семени, чего, я думаю , никто совершенно не избежит, разве только будет совершенно бесчувственным, а скверное пожелание, о котором Господь сказал: всяк иже воззрит на жену и так далее (Мф. 5: 8), в силу которого и совершается грех в мысли чрез услаждение похотью, и таким образом бывает мечтательное совокупление во сне и извержение семени».

Если причины истечения были греховные, то нужно прочитать молитву святителя Василия Великого от осквернения (имеется в полных Молитвословах) или «Правило от осквернения», которое находится а Канониках, а затем исповедать этот грех в таинстве покаяния.

Значение слова осквернить

ико икос икс икт инкор ино инок инь ион иот ирнк иро ирон иск исно исо исто исток истор истр исть итк ито итон итр ить кин кино кио кион киот кир кирос кирс кис кисто кисть кит кито китон китс кить книс кнос кнр коир кон кони конить конс конт контр конь кор кори корин корить корн корсь корт корь кос коси косить коснить кости костин кость кот коти котин кри крин крио крис крит кро кроить крон крот кси кто ник никто нис нись нит нитр нитро нить нок нокс нор нори норик норит норки норт нос носик носить носки нот нотис нсо нто нтр оирт окись окн окр окри окрин окс они оникс онир онис ори орик орикс орк орс орск орт ортик орь оски осн ост остин ость ось отин отк отрис отс оть рик ринк рино риос рис риск рист ритон рки рнк роить рок рони ронить рос росить рост рости ростки рось рот ротик рск рто син синь синьор сион сир сирть сито ситро сить скио скит ско скот скрин скроить сниток снить снк сно сок соки сон сони сонь сор сорит сорить сорт сот соти сотни сотник соть сроить срок сроки сронить стинь сто стоик сток стон стони сторк стрик строк строки тик тико тин тир тиро тирс тис тисо тко тнк ток токси токсин тон тоник тонс тонь тор тори торк торки торн торс три трико трио трнк трои трок троки трон тронк трос тросик ткс иньско кои соник трк роки инро орки стик сьон инк никс нтк ньос тос кни корни конти корти крист нтс скин тоси нко отис оськин котс кнс итс тирон стин орси кист кирн тринс оск сорин кринс ист ниско ниокр тони оср оксинт скир нико инс трин триньо ортис нки ксо тирсо острик сотки итро коин орис исн корси крт крс тинос нрк кои котис ктр рон китнос иос сотк искор троски тро тисок трки трсино тонис скр ирсон роньи онь тсн кристо кроси ньор кирт рст сонк скт осин инс онти нст тоски кинто орн инкот нкс нитс трино стриньо стио кьонс инорс искорь рио роти тино оти рион токи тоин стори икот ситно ист истон кост сиро ситко соин ркн рко иср китсон иньо иско сои исон остик кьо кось нисть рокин трис котри крион снр сори остки осрик ронк торси кисо кисон косин токс стк норск ньо скон ркс трикс трион кинт тьон тонк синько инос осник отри окси рсо тинь окни сотр токин сиот росин сико сирк тои стоки тьо рои сти оки крос коньи торик трн рио норис снитко оньи ткон ситько синот тисон исор сик рти ронь стор нрс ситон сорн сотин стро рикс нти сино стоин тоньи ринкс стир тсо ритсон стинко нистор нио тирос ринсо нирс снорк ристо сикт користь тинок тиск остри нир кьин инт стирь сирко скори нокт рить иктор сит тио киос киро носир скронь кнот интро тосн иртн икр онкст корс ниос тион ситр ирс носир окь нитко оник орсин трск сотик нир рнко

К чему снится причастие? Такой знак во сне призывает усилить свою духовность, чаще посещать церковь. Сновидение предвещает достижение задуманного, принятие верного решения при непростой ситуации. Но также это предупреждение об обвинении в обмане, мимолетных искушениях — говорит сонник.

Детали видения

Для различных подробностей есть свое толкование сна:

 • самому причаститься — предстоит радость;
 • видеть, как кто-то причащался — вам помогут советом;
 • чувствовать себя недостойным причастия — испытаете множество неудобств;
 • ощутить после этого душевный подъем — примете верное решение.

Сонник Миллера: духовная беседа

К чему снится принимать причастие? Наяву предстоит духовная беседа с человеком, постигшим некие тайны или вопросы, которые вас интересуют.

Чаще посещайте храм

Приснилось такое видение? Оно символизирует желание сновидца прояснить моменты христианской мистики, постичь тайны Христа.

Во сне видеть, будто принимаете причастие, означает: нужно будет пожертвовать на храм и чаще его посещать — указывает сонник.

Осторожнее: возможны искушения, проблемы на работе

Принимать причастие, чувствуя при этом дискомфорт — наяву вас обвинят в обмане. Придется долго оправдываться, что злые намерения отсутствовали или заглаживать свою вину.

Также видение о причащении сулит: сновидец может отказаться от собственного независимого мнения, чтобы осуществить легкомысленное желание. Это напоминание: необходимо противостоять мимолетным искушениям, способным лишь навредить.

Влюбленным стоять во сне перед алтарем и причащаться предвещает скорую разлуку из-за неожиданного отъезда или тяжелой болезни. Такой сюжет, согласно соннику, также указывает на серьезные осложнения на работе.

Исполнение желаний, приятные сюрпризы

К чему снится причащаться в церкви? Сонник подсказывает: выбранный сновидцем путь — единственно верный. Козни недоброжелателей не смогут помешать его планам.

Приснилось принимать причастие в церкви? Наяву вас ожидают приятные сюрпризы в отношениях с окружающими, финансовых вопросах.

Молиться и причащаться в церкви во сне — наступает благоприятный момент. Мечты сбудутся — говорит сонник. Даже самые смелые планы можно осуществить сейчас минимальными усилиями.

Надо работать над собой

Мужчине приснилось, будто он готовился к причастию, но ночью произошло осквернение, которое воспрепятствовало приступить к таинству? Сонник подсказывает: спящий слишком подвержен страстям. Нужно учиться сдерживать свои желания.

Видеть, будто для причастия нет вина и хлеба во сне означает: человек поймет, что напрасно принял чужую веру, так как это не позволило приблизиться к цели.