Канон на исход души

Трисвятое:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей), Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Слава: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы окованных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м (имярек), да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному (имярек).

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, Поко́й и Живо́т.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Кондак, глас 8

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Иса́иа Тя Жезл нарече́, Чи́стая, Дании́л же Го́ру Несеко́мую, Иезеки́иль же Дверь, из Нея́же про́йде Христо́с, мы же Тя, Истинную Богоро́дицу имену́юще, велича́ем.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь, халде́йский мучи́тель, богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не: прегреше́ния оста́ви, Христе́ Боже, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бремя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его, воспе́вшаго Тебе, Христе́ Спа́се: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо Жезл нарече́ Тя, ин же Дверь Восто́чную, ов же Го́ру, челове́ки Несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Несть никто́же, Милосерде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Един, Иису́се Христе, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо Живо́т еси́ и Поко́й, и Свет, и Весе́лие всех Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршыя оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живых, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и Моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо Помо́щницу и́мамы земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем.

* * *

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 6

Еди́н естество́м сый Животво́рец, Христе́, и бла́гости вои́стинну неизсле́димая пучи́но, ны́не преста́вльшагося раба́ Твоего́ Ца́рствия Твоего́ сподо́би: Ты бо Еди́н еси́ име́яй мно́жество щедро́т и безсме́ртие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:

Исто́чник живота́ ро́ждшая, Влады́чице, Изба́вителя ми́ру Иису́са Го́спода, Того́ приле́жно моли́ безконе́чнаго живота́ преста́вльшагося ны́не раба́ Твоего́ сподобити: Ты бо христиа́н Еди́на еси́ изве́стнейшая Помо́щница.

Го́споди, поми́луй (12 раз). И молитву сию:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та нашего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.

Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

(Также эту молитву читают после каждой Славы при последующем чтении Псалтири).

Молитва по исходе души из тела

Боже Духов и всякия плоти! Ты твориши ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Пред Тобою трепещут Херувимы и Серафимы и тьмы тем и тысяща тысящ со страхом и трепетом выну предстоят Престолу Твоему. Ты за хотящих улучити спасение посылаеши на служение святых Твоих Ангелов; Ты и нам грешным коемуждо даеши святаго Ангела Твоего, яко пестуна, еже хранили ны во всех путех наших от всякаго зла и таинственно наставляти и вразумляти ны даже до последняго издыхания нашего. Господи! Ты повеле еси изъяти душу от приснопоминаемаго(-мой) нами раба Твоего (рабы Твоея) (имя), воля Твоя — воля святая; молим Тя, Жизнодавче Господи, не отними точию ныне от души его (ея) сего пестуна и хранителя ея, не остави ю едину, яко в путь шествующую; повели ему, яко хранителю, не удалятися помощию в сем страшном прохождении ея в мир горний невидимый; молим Тя, да будет убо ей заступником и защитником от злаго сопротивника в прохождении мытарств, дондеже преведет ю к Тебе, яко к Судии неба и земли. О, страшно прохождение сие для души, грядущей на суд Твой нелицеприятный, и имущей в прохождении сем истязатися духами злобы поднебесными! Темже убо молим Тя, Преблагий Господи, благоволи и еще послали святых Твоих Ангелов душе преставльшагося(-шейся) к Тебе раба Твоего (рабы Твоея) (имя), да защитят, оградят и сохранят ю от нападения и истязания страшных и злых оных духов, яко истязателей и мытарей воздушных, служителей князя тьмы; молим Тя, свободи ю сего злаго обстояния, да не срящет ю злых демонов полчище; сподоби ю безбоязненно, благотишно и невозбранно преяти от земли страшный сей путь со Ангелы Твоими, да вознесут ю поклонитися Престолу Твоему и да приведут ю к свету Твоего милосердия.

Заупокойные песнопения имеют особое значение как для новопреставленного христианина, так и для его родных и близких. Православная церковь в своем арсенале имеет большое количество молений об умерших — это и панихиды, и поминальные службы, и сорокоусты за упокой, и молитвы Псалтири. Но самым первым молитвенным деланием, совершаемым сразу после кончины человека, является Канон или Последование по исходе души от тела.

Кто должен читать последование и как это делать

После смерти человека положено совершить омовение его останков и облачить в специальные одежды для погребения. Сразу же после этого нужно приступать к вычитыванию специальных текстов по разлучению души от тела.

Важно! Читать это правило должен иерей, однако, если нет возможности вскоре после смерти человека найти священника, делать это может любой верующий мирянин.

Правило по исходу является уникальным молитвословием, которое читается за человека единожды — сразу же после смерти. Данное правило отличается небольшим размером и не занимает много времени. Такой размер молитвословия обусловлен снисхождением Церкви к родным умершего.

Другие молитвы за усопших:

  • Молитва о новопреставленном до 40 дней
  • Молитва вдовы об усопшем муже
  • Акафист «За единоумершего»

Близкие люди, чаще всего, несут большие скорби в последние дни жизни умирающего, поэтому физически и морально истощены и не имеют сил на длительные вычитывания.

Последование по исходе души от тела читается сразу после кончины человека

Поскольку над новопреставленным христианином принято неусыпно читать Псалтирь, правило за умершего должно быть прочитано перед началом песнопений Псалтири. Для этого обычно собирается несколько человек, которые сменяют друг друга на время отдыха. Таким образом, с самого преставления православного христианина за него постоянно читаются заупокойные священные тексты.

Часть Последования, а именно Канон за преставившегося, нужно читать каждый день до самых похорон умершего. Когда по усопшему прочитывается вся Псалтирь, завершает такой круг моления также чтение Канона.

Важно! Если чтение правила совершается мирянином, он должен исключать из текста места, которые произносятся от имени священнослужителя.

Последование по разлучению — самые первые тексты, которые предваряют длительные погребальные чтения и песнопения по усопшему. Если умирает священнослужитель, следом за правилом вместо Псалтири начинают читать Святое Евангелие.

Последование панихиды

Диакон: Благослови, владыко.

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое.

Диакон: Миром Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О оставлении согрешений, во блаженней памяти преставльшихся, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О приснопамятных рабех Божиих , покоя, тишины, блаженныя памяти их, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О простити им всякое прегрешение вольное и невольное, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О неосужденным предстати у страшнаго престола Господа славы, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О плачущих и болезнующих, чающих Христова утешения, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй. О отпуститися им от всякия болезни, печали, и воздыхания: и вселити их идеже присещает свет лица Божия, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О яко да Господь Бог наш учинит души их в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О причтении их в недрех Авраама, и Исаака, и Иакова, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Лик: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Лик: Господи, помилуй.

Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов испросивше тем и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Лик: Тебе, Господи.

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших раб Твоих, , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Затем трижды поем Аллилуия на глас 8:

Стих 1: Блажени, яже избрал, и приял еси, Господи.

Стих 2: Память их в род и род.

Стих 3: Души их во благих водворятся.

Тропарь, глас 8

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй / и полезное всем подаваяй, / Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, / на Тя бо упование возложиша, / Творца и Зиждителя и Бога нашего.
Слава, и ныне: Тебе и стену и пристанище имамы, / и молитвенницу благоприятну к Богу, / Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение.

И тотчас же поем на глас 5
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Святых лик обрете источник жизни и дверь райскую, / да обрящу и аз путь покаянием: / погибшее овча аз есмь, / воззови мя Спасе, и спаси мя.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Агнца Божия проповедавше, / и заклани бывше якоже агнцы, / и к жизни нестареемей святии, / и присносущней преставльшеся. / Того прилежно мученицы молите, / долгов разрешение нам даровати.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
В путь узкий хождшии прискорбный, / вси в житии крест яко ярем вземшии, / и Мне последовавшии верою, / приидите насладитеся, / ихже уготовах вам почестей, / и венцев небесных.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Образ есмь неизреченныя Твоея славы, / аще и язвы ношу прегрешений: / ущедри Твое создание Владыко, / и очисти Твоим благоутробием, / и возжеленное отечество подаждь ми, / рая паки жителя мя сотворяя.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Древле убо от не сущих создавый мя, / и образом Твоим Божественным почтый, / преступлением же заповеди / паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, / на еже по подобию возведи / древнею добротою возобразитися.
Благословен еси, Господи, / научи мя оправданием Твоим.
Упокой Боже рабы Твоя, / и учини я в раи, / идеже лицы святых Господи, / и праведницы сияют яко светила, / усопшия рабы Твоя упокой, / презирая их вся согрешения.
Слава: Трисиятельное единаго Божества, благочестно поем вопиюще: / Свят еси Отче Безначальный, / Собезначальный Сыне, и Божественный Душе: / просвети нас верою Тебе служащих, / и вечнаго огня исхити.
И ныне: Радуйся Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, / Еюже род человеческий обрете спасение: / Тобою да обрящем рай, / Богородице Чистая благословенная.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе Боже. Трижды.

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.

Священник глаголет молитву сию: Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих , в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Лик: Аминь.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Канон, глас 6.
Песнь 1

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Иерей: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Седален, глас 6

Воистинну суета всяческая, / житие же сень и соние, / ибо всуе мятется всяк земнородный, / якоже рече Писание: / егда мiр приобрящем, / тогда во гроб вселимся, / идеже вкупе царие и нищии. / Темже, Христе Боже, / преставльшияся упокой, / яко Человеколюбец.
Слава, и ныне, Богородичен: Всесвятая Богородице, / во время живота моего не остави мене, / человеческому предстательству не ввери мя, / но Сама заступи и помилуй мя.

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.
Иерей: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Ирмос: Из пламене преподобным росу источил еси / и праведнаго жертву водою попалил еси: / вся бо твориши, Христе, токмо еже хотети. / Тя превозносим во вся веки.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, / Господа.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.

Ирмос: Бога / человеком невозможно видети, / на Негоже не смеют чини Ангельстии взирати; / Тобою же, Всечистая, явися человеком / Слово Воплощенно, / Егоже величающе, / с небесными вои Тя ублажаем.
Запевы:
Покой, Господи, / души усопших раб Твоих.
Слава Отцу и Сыну, / и Святому Духу.
И ныне и присно, / и во веки веков, аминь.
Таже иерей: Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.
Лик: Дуси и души праведных восхвалят Тя, Господи.
Катавасия: Бога человеком:

Чтец: Трисвятое по Отче наш: Иерей: Яко Твое есть Царство: Чтец: Аминь.

И поем тропари, глас 4
Со духи праведных скончавшихся, / души раб Твоих, Спасе, упокой, / сохраняя их во блаженной жизни, / яже у Тебе, Человеколюбче.
В покоищи Твоем, Господи, / идеже вси святии Твои упокоеваются, / упокой и души раб Твоих, / яко Един еси Человеколюбец.
Слава: Ты еси Бог сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, / Сам и души раб Твоих упокой.
И ныне: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семене рождшая, / моли спастися душам их.

Ектения сугубая
Диакон глаголет: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих , и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Яко да Господь Бог учинит души их идеже праведнии упокояются.
Лик: Господи, помилуй, трижды.
Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их, у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.
Лик: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся.
Лик: Господи, помилуй.

Священник произносит следующую молитву
Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот мiру Твоему даровавый: Сам, Господи, упокой души усопших рабов Твоих , в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.
Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопших рабов Твоих , Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Лик: Аминь.

Живыми и мертвыми обладаяй, воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас преставльшихся рабов Своих , в селениих праведных учинит, в недрех Авраама упокоит и с праведными причтет, и нас помилует, яко Благ и Человеколюбец.
Лик: Аминь.

Диакон возглашает: Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим , и сотвори им вечную память.
Певцы поют: Вечная память, трижды.

Комментарии 0

Богослужение погребений и поминовения усопших

Протоиерей Геннадий Нефедов

Чин отпевания мирских человек

1. История формирования чина отпевания мирских человек

Современный вид указанный чин приобрел при патриархе Никоне (1652—1666).

По обычном начале и 90 псалме в чине погребения мирских человек до Никоновского времени следовала заупокойная великая ектения. После нее «Аллилуиа» со стихами и тропарь «Глубиною мудрости» с Бо­городичным. И после этого начинали петь 17 кафизму. Такое же начало встречается и в памятниках Греческой Церкви.

Семнадцатая кафизма по старым Требникам разделялась на две статии (теперь на две). Первая пелась с припевом «Помяни, Господи, душу раба Твоего», вторая — «Упокой, Господи, душу раба Твоего». После первой статии следовала малая заупокойная ектения. После второй следовали тропари на «Благословен еси, Господи», но порядок их пения был другой. Древнерусский чин погребения мирских человек не имел ка­нона. После тропарей по непорочных следовали: ектения, седален «Покой, Спасе наш» с Богородичным, псалом 50 и сразу же пелись сти­хиры самогласны: «Кая житейская сладость». Число этих стихир было больше, чем теперь, и не одинаково (по нескольку на каждый глас).

За самогласными стихирами следовали «Блаженны», отделявшиеся иногда малой заупокойной ектенией, иногда еще и кондаком с икосом. Стихиры на блаженных были те же, что теперь в чине священнического отпевания.

По окончании «Блаженнов» следовали прокимен, Апостол, Еванге­лие (то же, что и теперь). По старопечатным Требникам вслед за чтением Евангелия происходило целование умершего, во время которого пели стихиры «на целование»: три из них не входят в современный чин. После пения последней стихиры священник тайно читал разрешительную молитву: «Бог милосердый и многомилостивый» и полагал ее потом в руку умершего.

С пением «Святый Боже» и стихир «Зряще мя безгласна» тело усопшего несли «ко гробу», то есть к месту погребения.

Здесь священник читал «молитву на гробом внегда возливати мас­ло»: «Помяни, Господи, Боже наш, иже в вере и надежде живота вечнаго усопшаго раба Твоего», а потом троекратно возливал на останки елей с пением «Аллилуиа» (трижды). В заключение произносился стих «Господня земля и исполнение ея». Певчие пели тропарь «Земле, зинувше, приими от тебе созданного рукою Божиею». По Трисвятом и Отче наш пели тропари: «Со духи праведных», а затем следовал отпуст. И пе­лась «Вечная память». Священник в это время читал другую молитву разрешения над гробом умершего. И следовал обряд предания тела земле.

Каждый из присутствовавших при погребении шел обратно в цер­ковь и здесь полагал за душу умершего по 15 поклонов, читал про себя молитву: «Покой, Господи, душу раба Своего, имярек, и елика в житии сем, яко человек, согреши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его и помилуй, и вечныя муки избави, и Небесному Царствию причастника учини, и душам нашим полезныя сотвори».

Обычай не только читать над умершим разрешительные молитвы, но и полагать список такой молитвы ему в руки ведет начало с глубокой древности. Так, Дионисий Ареопагит пишет: «Священноначальник творит священную молитву над усопшим и по молитве целует его сам и пред­стоящие». И затем свидетельствует, что эта молитва передана нам от апостолов (О церковной иерархии, гл. VII, отд.З о тайне священноусопших). Почти одинаковую по содержанию молитву мы находим в Постановлениях апостольских (кн. VIII, гл.41). В этой молитве, которую читал епископ после погребальных молитв, испрашивается у Господа прощение усопшему всех прегрешений… Эта молитва имеет сходство с нынешней разрешительной молитвой, только в последней прибавлено еще моление о разрешении усопшего от клятв и запрещений.

Если умирающий находился под епитимией, то она слагалась с него, хотя бы даже время, определенное для прохождения ее, еще не исполни­лось (Прав. апост. 32; Карф. соб. 52). Разрешение падших и кающихся предоставлялось епископам. В случае же смертной опасности разрешение мог и должен был дать пресвитер. Но это разрешение имело силу в том случае, когда умерший брал с собою разрешительную грамоту епископа, служившую последним напутствием и утверждением пресвитерского разрешения. По мере того как разрешение становилось делом пресви­теров, этот обычай вошел во всеобщее употребление и сохранился доныне (см. Труды КДА, 1876, т.1, с.448). Это разрешение давалось в знак того, что умерший имел право на молитвы Церкви. Кающиеся очень дор­ожили этой милостью Церкви, а служители алтаря никогда в ней им не отказывали. Христианская любовь не усомнилась преподать разрешение и тем лицам, которые вследствие внезапной смерти не освободились от за­прещения, или умерли, находясь вдали от священнослужителей.

Не подлежит сомнению, что в VI веке даваема была Церковью разрешительная молитва. Так, по свидетельству диакона Иоанна, Гри­горий Двоеслов для разрешения одного монаха, умершего в отлучении от Церкви, написал молитву о разрешении от церковного отлучения умер­шего и дал ее для прочтения над усопшим.

В X веке пастыри восточных церквей по просьбе императора Кон­стантина Багрянородного не усомнились дать разрешение Льву Мудрому, который был отлучен от Церкви за вступление в 4 брак и, несмотря на свое раскаяние, не успел получить при жизни мира с Церковью. В это время чтение разрешительной молитвы над умершим вошло во всеобщий обычай и самая молитва уже вошла в состав церковных Требников (Евхологион Гоара, с.544). Об этом свидетельствуют древние молитво­словы.

Родоначальником этого обычая у нас на Руси и автором одной из разрешительных молитв считается преподобный Феодосий Печерский. Мнение это основано на рассказе Патерика Печерского. К преподобному Феодосию пришел однажды варяжский князь Симон, принявший право­славную веру и отличавшийся особым благочестием и любовью к мона­стырю, и просил преподобного, чтобы он молился за него как при жизни, так и по смерти. В ответ на горячую просьбу преподобный Феодосий на­писал ему разрешительную молитву. «С тех пор, — говорит автор Па­терика, — утвердился на Руси обычай класть такое письмо с умершим». Современная разрешительная молитва имеет иное содержание и автора.

Распространение и утверждение этого обычая по всей Русской зем­ле способствовало огромное влияние, которое имела Киево-ПечерскаяЛавра на Русскую Церковь. Кроме этого, важность события подчеркивается событием, изложенным летописцем. При погребении тела благоверного князя Александра Невского в Рождественском монастыре во Владимире было явлено Богом «чудо дивно и памяти достойно». Эко­ном Севастьян и митрополит Кирилл хотели разжать руку князя, чтобы вложить напутственную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер реку и взял грамоту из рук митрополита, хотя был мертв и тело его было привезено из Городца в зимнее время.

В конце XV века великий князь Московский Василий Васильевич еще при жизни испросил разрешительную грамоту от Иерусалимского патриарха Иоакима. В ней патриарх молил Бога о разрешении князя от всех клятв и запрещений церковных и о прощении ему всех грехов, в ко­торых он покаялся.

Чтение разрешительной молитвы связано и с тем, что тела хрис­тиан, умерших в церковном запрещении, пребывают в земле нетленными и в землю не обращаются. Такой случай описан в Требнике Петра Мо­гилы, когда была прочитана молитва над телом самозванца, выдавшего себя за сына Бориса Годунова, и вручена ему духовником. Это было в 1635 году в Вильне. По прочтении тело, до того времени остававшееся черным и неистлевшим, превратилось в прах.

В древних описаниях погребения знаменитых русских людей XVII века упоминается о разрешительной молитве. Иногда она давалась за подписью многих архиереев, но обыкновенно она читалась предстоятелем и влагалась в руки усопшего.

Согласно с древним обычаем и ныне разрешительная молитва дается всем умирающим в покаянии. Она заимствована из умилостивительной молитвы, находящейся в конце Литургии апостола Иакова. В настоящий состав она приведена в XIII веке Германом, епископом Амафунтским, и заключает в себе свод всех разрешительных молитв, употреблявшихся прежде (Руков. для сельск. паст., 1860, N 19, с.19).

В разрешительной молитве содержится моление о прощении усоп­шему всех согрешений, в которых он сердцем сокрушенным покаялся и елико за немощь естества забвенено предаде». В ней священнослужитель только молится Господу о прощении умершему всех согрешений, но не преподает самого разрешения, как в таинстве Покаяния. И кроме того, освобождает умершего от различных клятв и запрещений.

В начале XVII века в чинопоследовании появляется канон.

2. Схема современного чинопоследования отпевания мирских человек

I часть

«Благословен Бог наш…»

Псалом 90

Псалом 118 (три статии, первые две заканчиваются ектенией)

По третьей статии: тропари по Непорочных

Ектения: «Паки и паки…»

Тропари: «Покой, Спасе наш…», «От Девы возсиявый…»

Псалом 50

II часть Канон «Яко по суху…», глас 6-й

Стихиры самогласны преподобного Иоанна Дамаскина:

«Кая житейская сладость…»

Блаженны с тропарями

Прокимен, Апостол, Евангелие

Разрешительная молитва

Стихиры при последнем целовании

III часть Лития

Вынос тела из храма

Лития и опускание тела в могилу

3. Содержание и смысл молитвословий и священнодействий

Последование погребения мирских человек составлено по образцу утрени торжественной и лишь изредка, в исключительных случаях, со­вершаемой. Кроме обычных для утрени псалма 50 и канона с его седаль-ными, кондаком и икосом, что есть и на панихиде, в последовании погре­бения есть и стихиры. Сверх этого в него входят непорочны, как на вос­кресной утрени и на великосубботней; блаженны, как на утрени Великого Четверга и Великого Пятка, и Апостол с Евангелием, как на утрени Ве­ликой Субботы. Уже это свидетельствует о том, что последование погре­бения — служба важная и торжественная.

При чтении 90 псалма в символических образах аспидов, львов, скимнов и драконов изображаются ужасы мытарств, с которыми встре­тится душа, проходя по таинственному пути к обителям Отца Небесного. Верную душу, говорит псалмопевец, сохранит Господь: «Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,… щит и ограждение — истина Его».

118 псалом представляет исповедь всякой души, отошедшей от нас и предстающей со страхом и трепетом на суд Божий.В тропарях по Непорочных говорится о том, что Лики святых обрели Христа Источником жизни и дверью в рай. Они проповедали Агнца Божия и преставились к жизни нестареющей, чтобы услышать глас Христа: «Приидите, насладитеся, ихже уготовах вам почестей и вен­цев Небесных». «И я, — поет Церковь от лица усопшего, — есть образ неизреченной Твоей славы, я — почтен Твоим Божественным образом. Ты, Владыко, очисти мя Твоим благоутробием и вожделенное отечество подаждь мне».

«Упокой, Боже, раба Твоего и введи его в рай, где праведные сия­ют, как светильники, — просит Церковь. — Просвети и нас, верою Те­бе служащих…»

В тропарях канона молитва Церкви обращена вначале к святым мученикам, чтобы они походатайствовали пред Богом за усопшего (1 тро­парь), затем ко Господу, избавившему род человеческий от смерти и тле­ния и знающему немощь естества нашего, чтобы он спас душу усопшего раба (2 и 3 тропари). И, наконец, просит святая Церковь Пресвятую Богородицу заступиться пред Господом за усопшего (4 тропарь).

В стихирах самогласных излагается торжественная и трогательная проповедь о скоротечности земной жизни и таинственности смерти, ко­торая делает тщетными все человеческие усилия, если они направлены к достижению богатства и славы. Душа, разлучившись с телом, может упо­вать только на милость Христа Бессмертного, чтобы Он упокоил ее в не­стареющем Своем блаженстве. «Плачу и рыдаю, когда размышляю о смерти и вижу во гробах лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразною, бесславною, не имеющею вида. О чудо! Что это за таинство совершилось над нами? Как предадимся тлению? Как сочетались мы со смертью? Подлинно, по повелению Бога написано, — Подающего преставшемуся упокоение,» — такими возвышенными слова­ми заканчивается последняя, восьмая, стихира из тех, которые поются по­сле заупокойного канона.

Затем поются «блаженны», в которых словами Самого Спасителя возвещаются заповеди блаженств — в противоположность временному и тленному, каким являются все земные блага. Душа усопшего устремляется к обители Отца Небесного, видит рай и в нем благоразумного разбой­ника и в умилении повторяет молитвенный вопль его: «Во Царствии Тво­ем помяни нас, Господи». Блаженны прерываются тропарями — крат­кими прошениями усопшего ко Спасителю: «Разбойника рая, Христе, жителя, на кресте Тебе возопивша, помяни мя, предсодеял еси покаянием его, и мене сподоби, недостойного».

Далее следует пение прокимна и читается Апостол (1 Фес. 4, 13 — 18). Чтобы не оставить в страждущем сердце места печали и сомнению, святой апостол Павел возвышает свой утешительный голос, переносит взор наш за пределы смерти и раскрывает перед нами дивные тайны бу­дущего преобразования тела человеческого, когда оставшиеся в живыхпри гласе Архангела и трубе Божией вместе с воскресшими будут восхи­щены к Господу.

После пения «Аллилуиа» начинается чтение Евангелия (Ин.5, 24— 31), Устами священника Сам Господь Иисус Христос возвещает нам о будущем воскресении мертвых.

Затем священник, стоя у гроба и обратясь лицом к покойному, читает разрешительную молитву, текст которой печатается на особом листе. По прочтении этой молитвы священник сворачивает лист, на котором она напечатана в свиток, и влагает его в правую руку усопшего.

В этой молитве Церковь просит Господа простить умершему вольные и неволь­ные согрешения, в которых он «сердцем сокрушенным покаялся и елико за немощь естества забвению предаде». Эта молитва не разрешает усоп­шего от тех грехов, которые он сознательно утаил от духовника в Таин­стве Покаяния. Разрешительная молитва представляет собой усиленное моление священника о даровании усопшему прощения от Господа всех от­крытых духовнику прегрешений, а так же и тех, в которых почивший не раскаялся или вследствие свойственного человеку забвения грехов, или потому, что не успел раскаяться в них, застигнутый смертью. Молитва является разрешительной и в собственном смысле слова, так как ею скончавшийся разрешается от церковного запрещения («клятвы» и епи­тимии за прежние грехи как меры исправительной, а не карательной), ес­ли он не имел возможности почему-либо освободиться от него при жизни. Эта молитва читается и для того, чтобы подтвердить мир душе усопшего против его согрешений, может быть, случившихся после последнего по­каяния и чтобы никто не сомневался, что он умер в общении с Цер­ковью. Именно для этого, по мысли Филарета, митрополита Московско­го, и вкладывается листок с молитвой в руку покойного.

После разрешительной молитвы бывает целование, или последнее прощание с умершим, как выражение непрестающей нашей любви и ду­ховного общения с ним во Христе Иисусе. Последнее целование совер­шается при пении стихир: «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему…», в котором говорится о разлучении его с нами и вместе с тем от лица умершего выражается просьба: «Прошу всех и молю, не­престанно о мне молитися Христу Богу, да не низведен буду, по грехам моим, на место мучения: но да вчинит мя, идеже свет животный» (последняя стихира).

Чин заканчивается заупокойной литией, отпустом и возглашением вечной памяти. После отпевания совершается погребение.

С пением «Святый Боже…» гроб с телом усопшего выносится из храма. В знак примирения и единения с душою усопшего Святая Цер­ковь предает его тело земле. Для этого священник перед закрытием

гроба и опусканием его в могилу посыпает крестообразно землю на тело умершего, произнося: «Господня земля, и исполнение ея, вселенная, и вси живущие на ней». Затем на усопшего возливается елей, что соверша­ется в том случае, если над усопшим при его жизни было совершено Та­инство Елеосвящения. Оставшийся от помазания освященный елей с ви­ном крестообразно возливается на тело усопшего в знамение воскресения тела и в знак того, что усопший жил и умер во Христе. Иногда на гроб усопшего посыпается пепел из кадильницы, который знаменует угасание земной жизни во имя вечной жизни, которая столь же благоугодна Богу, как фимиам кадильный.

В могиле умерший полагается лицом к востоку. Это делается в знак того, что он идет от запада жизни к востоку вечности. Священник крес­тообразно посыпает опущенный в могилу гроб землей, взяв ее лопатой со всех четырех сторон могилы (в просторечии это называется «печатание гроба»), и произносит при этом: «Господня земля, и исполнение ея, все­ленная, и вси живущие на ней». И все присутствующие бросают землю на гроб в знак покорности божественному повелению: «Земля еси и в землю отыдеши».

По чину литии после того, как могила будет засыпана и образован могильный холм, произносится отпуст: «Слава Богу, сице устроившему». Усопший предан земле до той страшной минуты, когда труба Архангела возвестит общее воскресение и ожидающий всех последний суд.

Скачать в формате Microsoft Word

Как помочь душе человека перед смертью тела

Церковь, имевшая попечение о каждом православном с момента его рождения, не может оставить его и в этот последний страшный час. Церковные правила обязывают священников делать все возможное для того, чтобы умирающий не остался без предсмертного напутствия Святыми Дарами. Единственное требование — он должен находиться в сознании, чтобы принести Господу последнее покаяние. «Приходит игумен, — читаем в старинном Требнике, — к мирскому же отец его духовный, и вопрошает, аще есть кое слово, или дело забвения ради, или студа, или кая злоба к коему брату неисповедана, или непрощена есть, вся должен есть изыскивати и вопрошати по единому умирающаго».

Предсмертное Причащение может совершаться в любое время и без соблюдения условий, необходимых для здоровых (пост, молитвы и т. д.), по чину Причащения больных. Причащение может соединяться с Елеосвящением, или Соборованием. После Причастия священник читает у постели умирающего (при явных признаках приближающейся смерти) так называемую отходную молитву: Канон молебный ко Господу Богу нашему Иисусу Христу и Пречистей Богородице, Матери Господней при разлучении души от тела всякаго правовернаго.

В случае отсутствия священника, родственники смогут сами прочитать Канон молебный ко Господу и Пречистей Богородице. Опустив начальный возглас священника: Благословен Бог, мирянин начинает чтение со слов: Молитвами святых отец наших… Чтение следует начинать при первых же признаках надвигающейся кончины. При чтении Канона возжигаются свеча и лампадка перед домашней иконой.

Этот канон читается «от лица человека с душею разлучающагося и не могущаго глаголати» и имеется в православных молитвословах.

Для умирающих младенцев (детей до семи лет) из-за отсутствия грехов, перечисляемых в каноне, которые несвойственны им по малолетству, канон не читается.

Кроме канона при разлучении души от тела еще существует «Чин, бываемый на разлучение души от тела, когда человек долго страждет». Этот чин читается над человеком, который испытывает тяжкие предсмертные мучения и никак не может умереть (как правило, читается священником).

После смерти тела человека над ним немедленно читается Последование по исходе души от тела.

* * *

Аудио:

Приходит игумен, к мирскому же отец его духовный, и вопрошает, аще есть кое слово, или дело забвения ради, или студа, или кая злоба к коему брату неисповедана, или непрощена есть, вся должен есть изыскивати и вопрошати по единому умирающаго.

Перевод: К умирающему приходит игумен, к мирянину его духовный отец, и спрашивает, не имеет ли он озлобления против кого-либо из братьев или какого слова или дела, по забвению или стыду неисповеданным и непрощенным. Всё это духовник должен, в отдельности перечисляя, спросить у умирающего.

Посем начинает иерей: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. (Аще ли мирский: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.)

После этого начинает священник: Благословен Бог наш, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. (Если мирянин: По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Святейшая Троица, помилуй нас; Господь, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святый, прииди и уврачуй бессилие наше — для Твоей славы.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Го́споди, поми́луй (12 раз).

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие моё; совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие моё я знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил, — да будешь оправдан в словах Твоих и победишь, если вступят с Тобою в суд. Ибо вот, я в беззакониях зача́т, и во грехах родила́ меня мать моя. Ибо вот, Ты истину возлюбил, сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл. Ты окропи́шь меня иссо́пом — и буду очищен; омоешь меня — и сделаюсь белее снега, дашь мне услышать радость и веселие — возрадуются кости ослабевшие. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои изгладь. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня. Не отринь меня от лица́ Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крове́й, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, Ты откроешь уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты восхотел, я дал бы её, — к всесожжениям не будешь благоволи́ть. Жертва Богу — дух сокрушённый, се́рдца сокрушённого и смиренного Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Господи, во благоволе́нии Твоём Сион, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима, — тогда примешь благосклонно жертву правды, возношение и всесожжения, тогда возло́жат на алтарь Твой тельцов.

Канон молебный Господу нашему Иисусу Христу и Его Пречистой Матери, при разлучении души с телом1

Глас 6-й

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Перевод:2 Израиль, прошедши пешком по бездне морской, как по суше, и видя преследователя Фараона утопавшим, восклицал: воспоем Богу победную песнь.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ка́плям подо́бно дожде́вным, зли́и и ма́лии дни́е мои́, ле́тним обхожде́нием оскудева́юще, пома́лу исчеза́ют уже́. Влады́чице, спаси́ мя.

Мои скорбные и короткие дни, быстро истекая, подобно каплям дождевым, своим течением уже к концу приходят. Владычица, спаси меня.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Твои́м благоутро́бием и мно́гими щедро́тами Твои́ми, Влады́чице, преклоня́ема есте́ственно, в час сей ужа́сный предста́ни ми, Помощни́це Непобо́римая.

О, Владычица! Ты, по свойственной Тебе любви и безграничным Твоим щедротам склоняющаяся к мольбам, явись и для меня в этот ужасный час Непобедимой Помощницей.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Содержи́т ны́не ду́шу мою́ страх вели́к, тре́пет неисповеди́м и боле́знен есть, внегда́ изы́ти ей от телесе́, Пречи́стая, ю́же уте́ши.

Великий страх, невыразимый и мучительный трепет охватил мою душу ныне, при выходе её из тела. Утешь же её, Пречистая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Гре́шным и смире́нным изве́стное прибе́жище, о мне извести́ Твою́ ми́лость, Чи́стая, и бесо́вския изба́ви руки́, я́коже бо пси мно́зи обступи́ша мя.

Верное прибежище для грешных и смиренных, Чистая Дева, яви на мне Твою милость и спаси от руки бесов, потому что, как стая псов, они окружили меня.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се вре́мя по́мощи, cе вре́мя Твоего́ заступлéния, се, Влады́чице, вре́мя, о нéмже день и нощь припа́дах те́пле и моля́хся Тебе́.

Вот, Владычица, время помощи, вот время Твоей защиты, вот тот час, о котором день и ночь я горячо молился, припадая к Тебе.

Ирмо́с: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Ирмос: Нет столь Святого, как Ты, Господи Боже мой, возвысивший достоинство верующих в Тебя, Милосердный, и утвердивший нас на камне исповедания Твоего.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Издале́ча сего́ дне, Влады́чице, прови́дя, и того́ я́ко прише́дша помышля́яй при́сно, слеза́ми те́плыми моля́хся не забы́ти мене́.

Давно предвидя этот день и непрестанно думая о нем, как о наступившем, я с горячими слезами Тебе, Владычица, молился, чтобы не забыла Ты меня.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Обыдо́ша мя мы́сленнии рыка́юще ски́мны, и и́щут восхи́тити и растерза́ти мя го́рце, и́хже зу́бы, Чи́стая, и че́люсти сокруши́ и спаси́ мя.

Окружили меня рыкающие духовные львы и ищут похитить и безжалостно растерзать меня. Но Ты, Чистая Дева, сокруши их зубы и челюсти и спаси меня.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Уга́сшу у́бо отню́д орга́ну слове́сному, и связа́вшуся язы́ку, и затвори́вшуся гла́су, в сокруше́нии се́рдца молю́ Тя, Спаси́тельнице моя́, спаси́ мя.

Итак, уже совершенно омертвевшими устами, связанным языком, беззвучным голосом я в сердечном сокрушении молю Тебя: спаси меня, моя Спасительница.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Христа́ Бо́га моего́ Ма́ти, от высоты́ мно́гия сла́вы Твоея́, Блага́я, и услы́ши стена́ние коне́чное и ру́ку ми пода́ждь.

О Милосердная Мать Христа Бога моего! Склони ко мне с высоты Твоей величественной славы Твое ухо и, услышав мое последнее стенание, подай мне руку помощи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Не отврати́ от мене́ мно́гия щедро́ты Твоя́, не затвори́ утро́бу Твою́ человеколю́бную, Чи́стая; но предста́ни ми ны́не и в час су́дный помяни́ мя.

Не лиши меня Твоих обильных милостей, Чистая Дева, и не затвори Свое человеколюбивое сердце, но поспеши ныне ко мне и в час суда вспомни меня.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Христос — сила моя, Бог и Господь мой», — с благоговением громогласно поёт Святая Церковь, от чистого сердца торжествуя о Господе.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Умове́ние согреше́нием, ток сле́зный ны́не положи́, Блага́я, се́рдца моего́ сокруше́ние прие́млющи: о Тебе́ утвержда́ющу упова́ние, Блага́я, егда́ ка́ко стра́шнаго мя изба́виши о́гненнаго муче́ния, я́ко Сама́ благода́ти еси́ исто́чник, Богороди́тельнице.

Прими, Милосердная Богородительница, мое сердечное сокрушение и даруй мне поток слез, смывающий грехи, ибо я твердо надеюсь на Тебя, Милостивая, что Ты избавишь меня от страшного огненного мучения, потому что Ты Сама являешься источником благодати.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Непосты́дное и Непогреши́тельное всем, и́же в ну́ждах, прибе́жище, Влады́чице Пренепоро́чная, Ты ми бу́ди Засту́пница в час испыта́ния.

Верное и священное прибежище всех нуждающихся Ты, Пренепорочная Владычица, будь и моей Заступницей в час испытания.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Просте́рши Пречи́стеи Твои́ и Всечестне́и ру́це, я́ко свяще́ннии голуби́не криле́, под кро́вом и се́нию тех покры́й мя, Влады́чице.

Простри, Владычица, Свои пречистые и пресвятые руки, как священные крылья голубки, и укрой меня под их кровом и сенью.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возду́шнаго кня́зя наси́льника, мучи́теля, стра́шных путе́й стоя́теля и напра́снаго сих словоиспыта́теля, сподо́би мя прейти́ невозбра́нно отходя́ща от земли́.

Удостой меня, уходящего с земли, пройти беспрепятственно царство воздушного князя — властителя, мучителя, стража ужасных путей и на этих путях внезапного обличителя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се мя, Влады́чице, страх усре́те, его́же и боя́хся; се по́двиг вели́к объя́т мя, в не́мже бу́ди ми Помо́щница, Наде́жде спасе́ния моего́.

Вот, Владычица, охватил меня тот страх, ожидая которого я томился, вот настал для меня тяжкий подвиг, в котором и будь моей Помощницей, ибо Ты Надежда в моем спасении.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Ирмос: Божественным Своим светом, Милосердный, просвети души с ранней зари обращающихся к Тебе — усердно молюсь я, чтобы знать Тебя Божие Слово, Истинного Бога, от мрака грехов призывающего к Себе.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Не забу́ди мя, Блага́я, ниже́ отврати́ от мене́, Твоего́ о́трока, лице́ Твое́, но услы́ши мя, я́ко скорблю́, и вонми́ души́ мое́й, и сию́ изба́ви.

Не забудь меня, Милосердная Владычица, и не отклони Твоего лица от меня, раба Твоего, но услышь меня, ибо я скорблю, внемли душе моей и избавь ее.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

И́же по пло́ти, сро́дницы мои́, и и́же по ду́ху бра́тие, и дру́зи, и обы́чнии зна́емии, пла́чите, воздохни́те, се́туйте, се бо от вас ны́не разлуча́юся.

Плачьте, вздыхайте, скорбите, все мои родные по плоти и братья по духу, друзья и все знакомые, ибо вот теперь я разлучаюсь с вами.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ны́не избавля́яй ника́ко и помога́яй вои́стинну никто́же. Ты помози́ ми, Влады́чице, да не я́ко челове́к безпо́мощен, в рука́х враг мои́х затворе́н бу́ду.

Воистину нет теперь никого избавляющего меня, нет никого помогающего мне, поэтому Ты, Владычица, помоги мне, чтобы я, как беспомощный человек, не остался в руках моих врагов.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вше́дше, святи́и мои́ А́нгели, предста́ните суди́щу Христо́ву, коле́не свои́ мы́сленнеи прекло́ньше, плаче́вне возопи́йте Ему́: поми́луй, Тво́рче всех, де́ло рук твои́х, Бла́же, и не отри́ни его́.

Святые ангелы мои, войдите и предстаньте пред судом Христовым и, преклонивши свои духовные колена, с плачем воззовите ко Христу: Милосердный Творец всего, помилуй и не отвергни создание Своих рук.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Покло́ньшеся Влады́чице и Пречи́стей Ма́тери Бо́га моего́ помоли́теся, я́ко да прекло́нит коле́на с ва́ми, и прекло́нит Его на ми́лость: Ма́ти бо су́щи и пита́тельница услы́шана бу́дет.

Поклонившись Владычице — Пречистой Матери Бога моего, помолитесь, святые ангелы, чтобы вместе с вами Она преклонила Свои колена склонила Господа на милость ко мне, ибо как Его Мать и Питательница, Она будет услышана.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Ирмос: Смотря на житейское море, волнуемое бурею искушений, и, укрывшись в Твою тихую пристань, я взываю к Тебе: спаси от погибели жизнь мою, Многомилостивый.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Устне́ мои́ молча́т, и язы́к не глаго́лет, но се́рдце веща́ет: огнь бо сокруше́ния сие́ снеда́я внутрь возгара́ется, и гла́сы неизглаго́ланными Тебе́, Де́во, призыва́ет.

Уста мои молчат, язык не говорит и одно только сердце, пожираемое внутри возгоревшимся огнем страдания, говорит невыразимыми голосами, призывая Тебя, Дева.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

При́зри на мя свы́ше, Ма́ти Бо́жия, и ми́лостивно вонми́ ны́не на мое́ посеще́ние сни́ти, я́ко да ви́дев Тя, от телесе́ изы́ду ра́дуяся.

Матерь Божия, воззри с небес с любовью на меня и, милостиво ныне вняв мне, сойди посетить меня, чтобы, увидевши Тебя, я с радостью вышел из тела.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Растерза́еми соу́зы, раздира́еми зако́ни есте́ственнаго сгуще́ния, и составле́ния всего́ теле́снаго, ну́жду нестерпи́мую и тесноту́ сотворя́ют ми.

Вот расторгается связь души с телом, вот разрушаются законы природного соединения и состава всего тела, причиняя мне невыносимые страдания и скорбь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Святы́х А́нгел свяще́нным и честны́м рука́м преложи́ мя, Влады́чице, я́ко да тех кри́лы покры́вся, не ви́жу безче́стнаго и смра́днаго и мра́чнаго бесо́в о́браза.

Вручи меня, Владычица, в священные чистые руки святых ангелов, чтобы, укрывшись под их крыльями, я не увидел бесчестных, ужасных, мрачных образов бесов.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Черто́же Бо́жий всече́стне, небе́сному разу́мному черто́гу сподо́би мя, мою́ уга́сшую и несия́ющую свещу́ вже́гши, святы́м еле́ем ми́лости Твоея́.

Святейшая Дева, Чертог Божий! Удостой меня небесного духовного Чертога, зажегши святым елеем Своей милости мою несияющую угасшую свечу.

Кондак, глас 6-й:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши, коне́ц приближа́ется, и ну́жда ти мо́лвити: воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, И́же везде́ сый, и вся исполня́яй.

Душа моя, душа моя, восстань! Что ты спишь? Конец приближается и от страха ты смутишься; встань же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, Вездесущий и все Наполняющий.

Христо́во врачевство́ ви́дя отве́рсто, и от сего́ Ада́му источа́юще здра́вие, пострада́в уязви́ся диа́вол, я́ко беды́ прие́мля рыда́ше, и свои́м друго́м возопи́: что сотворю́ Сы́ну Мари́ину? Убива́ет мя Вифлее́млянин, И́же везде́ сый и вся исполня́яй.

Видя открытым Христово врачевство и источающееся из него исцеление Адаму, страдает пораженный диавол; рыдает он, весь израненный, и взывает к своим друзьям: что я сделаю Сыну Марии? Убивает меня Этот Вифлеемлянин, Вездесущий и все Наполняющий.

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел, преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ирмос: Росоносною сделал ангел печь для благочестивых юношей, а воля Божия, попалившая халдеев, заставила властителя восклицать: Благословен Ты, Бог отцов наших.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Нощь сме́ртная мя пости́же негото́ва, мра́чна же и безлу́нна, препуща́ющи непригото́влена к до́лгому о́ному пути́ стра́шному; да спутеше́ствует ми Твоя́ ми́лость, Влады́чице.

Мрачная и безлунная ночь смерти застала меня неготовым и принуждает меня идти неприготовленным к этому длинному страшному пути; о, Владычица, да сопутствует мне Твоя милость.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Се вси дни́е мои́ исчезо́ша вои́стинну в суете́, я́коже пи́шется, и ле́та моя́ со тща́нием, се́ти же сме́ртныя вои́стинну и го́рькия предвари́ша мою́ ду́шу, я́же мя обдержа́т.

Вот воистину, как написано, все мои дни прошли в суете и лета мои в стенаниях, воистину горькие сети смерти опутали мою душу и владеют ею.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мно́жество грехо́в мои́х да не возмо́жет победи́ти Твоего́ мно́гаго благоутро́бия, Влады́чице, но да обы́дет мя Твоя́ ми́лость и вся да покры́ет беззако́ния моя́.

Множество моих грехов да не сможет победить Твоего бесконечного милосердия, Владычица, но да окружит меня Твоя милость и да покроет все мои беззакония.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отводя́щии мя отсю́ду нахо́дят, содержа́ще мя всю́ду: душа́ же моя́ отлага́ет и страши́тся, мно́га испо́лнена мятежа́, ю́же уте́ши, Чи́стая, явле́нием Твои́м.

Всюду окружают и нападают на меня уводящие меня отсюда, душа же моя, наполненная великим смятением, отступает и ужасается, но Ты, Чистая Дева, утешь ее Своим посещением.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Спеча́лующаго ниеди́наго в ско́рби мое́й, ниже́ утеша́ющаго обрето́х, Влады́чице, и́бо дру́зи мои́ и зна́емии вку́пе оста́виша мя ны́не, но, Наде́жде моя́, ника́коже да не оста́виши мя.

Никто, Владычица, не сострадает мне в моей скорби и я не нахожу утешающего, ибо мои друзья и знакомые ныне оставили меня, но Ты, моя надежда, никогда не оставляй меня.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Ирмос: Из пламени источил Ты росу для благочестивых юношей и водою попалил жертву праведника, ибо Ты, Христе, все творишь одною Своею волею; превозносим Тебя во все веки.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Я́ко Бо́га Человеколю́бца Ма́ти Человеколюби́вая, ти́хим и ми́лостивым вонми́ о́ком, егда́ от те́ла душа́ моя́ отлуча́ется, да Тя во вся ве́ки сла́влю, Свята́я Богоро́дице.

Как Человеколюбивая Мать Человеколюбивого Бога, Пресвятая Богородица, склони на меня Свой кроткий и милостивый взор во время разлучения моей души с телом, чтобы я вечно прославлял Тебя

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Убе́гнути ми ва́рвар безпло́тных полки́, и возду́шныя бе́здны возни́кнути, и к Небеси́ взы́ти мя сподо́би, да Тя во ве́ки сла́влю, Свята́я Богоро́дице.

Удостой меня, Пресвятая Богородица, избежать множества бесплотных разбойников, выйти из воздушной бездны и взойти на небо, чтобы я вечно прославлял Тебя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ро́ждшая Го́спода Вседержи́теля, го́рьких мыта́рств нача́льника мироде́ржца отжени́ дале́че от мене́, внегда́ сконча́тися хощу́, да Тя во ве́ки сла́влю, Свята́я Богоро́дице.

О, Пресвятая Богородица, родившая Господа Вседержителя! Ты во время моей кончины далеко отгони от меня миродержца — властителя тяжких мытарств, чтобы я вечно прославлял Тебя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вели́кой после́дней глася́щей трубе́, в стра́шное и гро́зное воскреше́ние суда́, воскреса́ющым всем, помяни́ мя тогда́, Свята́я Богоро́дице.

Вспомни меня, Пресвятая Богородица, когда звук последней великой трубы Божией, воскресив, восставит всех для страшного и грозного суда.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Высо́кая Влады́ки Христа́ пала́то, Твою́ благода́ть свы́ше посла́вши, предвари́ мя ны́не в день озлобле́ния, да Тя сла́влю во ве́ки вся, Свята́я Богоро́дице.

Божественное жилище Владыки Христа, Ты, Пресвятая Богородица, ниспослав свыше Свою благодать, поспеши на помощь ко мне ныне, в день бедствия, чтобы я вечно прославлял Тебя.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти. Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и, Тя ублажа́ем.

Ирмос: Бога, на Которого не смеют взирать чины Ангелов, видеть людям невозможно: но чрез Тебя, Всечистая, Он явился людям воплотившимся Словом. Мы вместе с небесными воинствами, величая Его, прославляем Тебя.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

О, ка́ко узрю́ неви́димаго? Ка́ко ужа́сное о́но претерплю́ виде́ние? Ка́ко дерзну́ отве́рсти о́чи? Ка́ко моего́ Влады́ку сме́ю ви́дети, Его́же не престая́х от ю́ности огорчева́я при́сно?

О, как увижу я Невидимого? Как перенесу это страшное лицезрение? Как дерзну я открыть свои глаза и как посмею я смотреть на моего Владыку, Которого я непрестанно огорчал с юности?

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Свята́я Отрокови́це, Богороди́тельнице, на мое́ смире́ние милосе́рдно при́зри, умиле́нное мое́ и после́днее моле́ние сие́ прии́мши, и му́чащаго ве́чнующаго огня́ потщи́ся изба́вити мя.

О, Святая Отроковица Богородительница! Милостиво воззри на мое смирение и, приняв это мое последнее умиленное моление, поспеши избавить меня от вечного мучительного огня.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Хра́мы святы́я оскверни́вшая, скве́рный и теле́сный храм оста́вивши, Тебе́, Бо́жий всечестны́й хра́ме, мо́лит, Отрокови́це Де́во Ма́ти, душа́ моя́ тьмы кроме́шния убежа́ти и лю́таго гее́нскаго жже́ния.

Моя душа, осквернившая святые храмы, оставляя и свой телесный нечистый храм, молит Тебя, Пресвятой Божий Храм — Отроковица Дева Матерь: помоги мне избежать тьмы кромешной и мучительного горения в геенне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зря коне́ц бли́зу жития́ моего́, и помышля́я безме́стных мы́слей, дея́ний же, Всечи́стая, ду́шу мою́ де́лательницу, лю́те уязвля́юся стрела́ми со́вести, но прекло́ньшися ми́лостивно, буди́ ми Предста́тельница.

Видя близкий конец своей жизни и размышляя о своей душе, жилище непристойных дел и мыслей, я сильно уязвляюсь стрелами моей совести; Ты же, Чистая Дева, милостиво склонись ко мне и будь моей защитницей.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сын да́стся нам за ми́лость, Сын Бо́жий и А́нгельский Царь Преве́чный, от чи́стых крове́й Твои́х Челове́к проше́д. Его́же уми́лостиви. Отрокови́це, стра́стней мое́й душе́, исторга́емой лю́те от окая́ннаго моего́ телесе́.

По милости Сын дан нам, Сын Божий, Царь Ангелов, Предвечный Бог, явившийся человеком от чистых кровей Твоих, Дева; умилостивь же Его, Отроковица, о страстной моей душе, в страданиях извлекаемой из несчастного моего тела.

Таже: Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

Затем: Достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честью высшую Херувимов и несравненно славне́йшую Серафимов, девственно Бога-Слово родившую, истинную Богородицу — Тебя величаем.

1 Требник.